Till sidans huvudinnehåll

Regeringen satsar stort för att minska våldet mot kvinnor i coronatid

FN tror att coronapandemin kommer att öka våldet mot kvinnor med ungefär 30 miljoner fall innan året är slut. Idag, på den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, tillför regeringen därför 122 miljoner kronor för att minska de negativa effekter som coronapandemin fått på sexuell och reproduktiv hälsa i världen, inklusive könsbaserat våld.

Coronapandemin har slagit brett och hårt. En effekt är att det könsbaserade våldet har ökat över hela världen när pandemin tvingat kvinnor och barn att stanna hemma i isolering med våldsamma familjemedlemmar. Även hbtq-personer är drabbade.

Coronapandemin har också fått långtgående effekter på andra sätt. RFSU:s partnerorganisationer runt om i världen vittnar om till exempel minskad tillgång till mödrahälsovård och preventivmedel. För att mildra effekterna av coronapandemin tillför regeringen därför 122 miljoner kronor till två FN organ. UN Women får 51 miljoner kronor och FN:s befolkningsfond UNFPA får 71 miljoner kronor.

– Coronapandemin har lett till en kraftig ökning av våldet mot kvinnor. FN bedömer att det könsbaserade våldet ökat med 30 procent under pandemin. Vi har också sett att corona gjort att annan hälsovård som till exempel mödravård, förlossningsvård och tillgången till preventivmedel har trängts undan, säger biståndsminister Peter Eriksson (mp) till RFSU.

Mer pengar till FN

Imorgon torsdag väntas regeringen fatta beslut om satsningen som innebär att två viktiga FN-organ får extra resurser. UN Women fokuserar mycket på att motverka sexuellt och könsbaserat våld, men jobbar också med att skydda kvinnor som genom sitt arbete är extra utsatta under coronapandemin, till exempel kvinnor i hälsoyrken. UNFPA jobbar för att flickor och kvinnor ska fortsätta ha tillgång till mödravård och preventivmedel även under pandemin. 

– Det här är en extra satsning för att stödja arbetet med sexuell- och reproduktiv hälsa och jämställdhet. Det är viktigt att bidra med pengar för att vara en motvikt till länder som till exempel Iran, USA och Saudiarabien som motsätter sig en progressiv jämställdhetspolitik, säger Peter Eriksson.

Ska mildra effekterna av global gag rule

Biståndsministern hoppas också att pengarna kan bidra till att mildra de negativa effekter som återinförandet av den så kallade global gag rule haft på tillgången till abortvård. Global gag rule eller “munkavleregeln”  innebär att USA stoppat all finansiering till organisationer som på något sätt arbetar med abort. Det har fått allvarliga konsekvenser för  alla de organisationer som är beroende av stöd från USA. Det gäller organisationer som arbetar med sexuell- och reproduktiv hälsa såväl som kvinnorättsorganisationer som arbetar mot könsbaserat våld.

– Global Gag rule innebär flera miljarder dollar i uteblivna inkomster för de här organisationerna och vår satsning är ett försök att agera motvikt mot USA:s försök att strypa resurserna, säger Peter Eriksson. Regeringens satsade pengar kommer att finnas tillgängliga omgående.

 – De här är pengar som kommer att kunna börja användas till olika insatser omedelbart, redan nu före jul, säger biståndsministern.