Till sidans huvudinnehåll
En kvinna står vid tavlan i ett klassrum framför tre elever.

Så kan sexualundervisning förebygga våld

Tidigare i veckan sändes ett avsnitt av Veckans brott med titeln "Kan porren förklara unga mäns våld". Våld i ungas kärleksrelationer är en mycket viktig fråga. Sexualundervisningen är avgörande om vi ska minska våldet i nära relationer. 

Vi har jobbat med denna knäckfråga i över 50 år. Och vill lyfta tre bra sätt att jobba med sexualundervisning som förebygger våld och övergrepp. Vårt ledord är att vi jobbar främjande. 

1. Vi lägger grunden för bra relationer.

Unga som utsätts för våld av sin partner har ofta ingen tidigare erfarenhet av att ha en relation. Därför är det viktigt att ägna en stor del av sexualundervisningen åt att prata om vad som är okej och inte i en relation, hur man kommer överens och om konflikthantering. Men också om hur viktigt det är att ta ansvar för sina känslor, till exempel när man känner svartsjuka. Målet är att stärka ungas bild av hur de vill att en relation ska vara och fungera. 

Läs mer: några metoder för att att prata relationer

2. Det handlar om lust!

Att lära sig om lust och njutning och hur det känns i kroppen stärker ungas förmåga att avgöra när något känns bra – och när det inte gör det. Det blir också lättare att agera om man är med om något sexuellt som kanske inte känns direkt hotfullt men som inte känns helt bra. Vi vet att våld ökar gradvis. Om fler agerar redan vid första tecknet på att något inte är bra, då minskar våldet.

Läs mer: Våra metoder för att prata lust i klassrummet (filmmaterial)

3. Vi måste prata om att prata.

Sexualundervisningen behöver lyfta ömsesidighet och kommunikation mycket mer än vad som görs idag. Unga behöver få träna på att känna in andras signaler, att hantera om någon inte vill göra samma saker som de själva vill och få verktyg för att kunna berätta vad som känns skönt och bra.

Läs mer: Åtta sätt att prata samtycke och ömsesidighet i sexualundervisningen (filmmaterial)

Genom en bred och främjande sexualundervisning kan vi alltså stärka unga personers självkänsla, förmåga till kommunikation och kunskap om BÅDE härliga känslor och våld. Våldsprevention helt enkelt. I RFSU:s metodbank hittar du sätt för att göra just detta!