Till sidans huvudinnehåll

Fyra år med Trump: vad har det inneburit för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter?

I natt röstar USA i ett val som påverkar långt fler människor än de amerikanska medborgare som röstar. Trump-administrationens vilja att inskränka aborträtten får konsekvenser på USA:s utrikespolitik. RFSU följer valet med oro, tillsammans med aktivister och organisationer runt om i hela världen.

Här är tre saker Trump har drivit igenom under sin tid som president som har försvårat kampen för allas rätt till sin kropp och sexualitet.

1. "Gag rule" minskar tillgång till säkra aborter

På sin fjärde dag som president återinförde Trump det som brukar kallas för "Global gag rule". Det innebär att alla organisationer som tar emot amerikanskt hälsobistånd förbjuds att utföra, remittera eller ens informera om säkra aborter. Detta stryper även viktiga globala hälsoinsatser kring malaria och hiv, eftersom de organisationer som jobbar med dessa frågor också erbjuder information om abort.

Konsekvensen: hittills har 1 300 globala hälsoprojekt påverkats i 64 olika länder. Eftersom även tillgången till preventivmedel minskas leder Global gag rule till en ökning av antalet oönskade graviditeter och därmed — ironiskt nog — behovet av aborter.

2. Nedmontering av viktiga internationella samarbeten

Trump-administrationen har konsekvent minskat finansieringen till viktiga FN-organ och tagit politiska beslut som gör internationella samarbeten svårare att genomföra. Bland annat har samarbetet med det livsviktiga FN-organet för SRHR-frågor, UNFPA, avslutats. Det innebär att de förlorar 63 miljoner dollar per år till sina projekt i 150 länder för att minska mödradödlighet, utrota våld mot kvinnor och förebygga oönskade graviditeter.

UNAIDS har förlorat 30% av sin amerikanska finansiering under Trumps presidentskap. I år bestämde sig USA för att också dra sig ur världshälsoorganisationen WHO helt och hållet, vilket innebar att WHO förlorade ungefär 15% av sin finansiering. År 2018 drog USA sig ur FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Så sent som förra veckan lanserades Trump-administrationen så kallade "Geneva consensus declaration" vars officiella syfte är att främja "kvinnors hälsa och familjen" men som i praktiken betraktas som ett nytt försök för att försvaga inte bara SRHR utan också hela det multilaterala mänskliga rättigheter-systemet.

3. Tydligt abortmotstånd

Trump har under sin mandatperiod fått in tre ledamöter i högsta domstolen. Detta komme ge ringar på vattnet för en lång tid. Vi vet ännu inte hur det kommer påverka abortfrågan, men det finns stark oro för att Roe vs Wade, beslutet som sedan 1973 har säkerställt någon form av tillgång till abort i varje delstat, kommer rivas upp. Likaså villkoren för allmän sjukförsäkring.

Trump-administrationen har förbjudit amerikanska kliniker som finansieras av Title X-programmet att hänvisa patienter till abortkliniker: en slags "gag rule" inom USA. Denna finansiering finns till för att personer med låg inkomst ska få tillgång till grundläggande reproduktiv hälso- och sjukvård, så förändringarna slår allra hårdast mot de mest marginaliserade grupperna. 1,6 miljoner människor uppskattas att ha förlorat tillgång till reproduktiv vård, inklusive preventivmedel, på grund av dessa regler.

Vad kan fyra år till innebära?

RFSU är partipolitiskt obunden och jobbar med många olika aktörer, oavsett politisk tillhörighet. Det vi har sett de senaste fyra åren är dock en fundamental förändring hos en stormakt som påverkar människors förutsättningar att välja över sina liv, sina kroppar och sin sexualitet. Inte bara i USA utan världen över. Får vi fyra år till med samma typ av politik kommer det kräva mycket av oss som en del av global rörelse för mänskliga rättigheter och friheter. Vi håller andan, och oavsett vad som händer i natt håller vi ryggen om varandra.

Vill du vara med i arbetet för en värld där alla är fria att bestämma över sin kropp och sexualitet? Bli medlem i RFSU.