Till sidans huvudinnehåll
En kollagebild med en ung svart tjej till höger och en utsträckt hand som håller i en kondom till vänster. På bilden står det "Sexual and reproductive justice now! A call to action marking the second anniversary of the Nairobi Summit on ICPD25"

FN: Världens länder måste göra mer för sexuella rättigheter

För två år sedan lovade världens länder att öka tempot i arbetet för sexuella och reproduktiva rättigheter på ett stort FN-toppmöte, Nairobi Summit.

Bland annat enades deltagarna om att utrota mödradödligheten och våld i nära relationer, och att säkra tillgången till preventivmedel för alla. Men har länderna hållit sina löften?

RFSU:s ordförande Hans Linde ingår i FN:s expertgrupp

För att övervaka det globala arbetet med sexuella och reproduktiva rättigheter, och säkerställa att länderna håller sina löften, tillsatte FN en oberoende högnivå-kommission. Där ingår RFSU:s ordförande Hans Linde, vilket gör att RFSU och Sverige har en nyckelroll i det här globala arbetet.

Första rapporten visar att alldeles för lite har hänt

Den 15 november släppte kommissionen sin första rapport om hur det globala arbetet går. Den visar att alldeles för lite har hänt. Sexuella och reproduktiva rättigheter har offrats i kölvattnet av coronapandemin, vilket resulterat i ökad mödradödlighet, ökat våld i nära relationer, nya abortförbud och minskat utrymme för civilsamhället.

Positiva exempel från Nepal, Uruguay och Albanien

Rapporten visar dock att om viljan finns så går det att driva utvecklingen framåt trots hinder på vägen. I flera länder har pandemin lett till nya och innovativa sätt att tillgängliggöra sexuell och reproduktiv vård. Exempel på det är:

  • Nepal, där det har det blivit möjligt att göra en säker abort hemma
  • Uruguay, där personer som lever med hiv kan få sin medicin via post
  • Albanien, där tillgången till mödravård har förbättrats genom telemedicin

Nu måste alla länder snabba på arbetet

Men även om det finns goda exempel är rapportens slutsatser tydliga. Det är dags att accelerera arbetet för sexuella och reproduktiva rättigheter så att alla länder infriar sina löften från Nairobi Summit.

– Jag är väldigt stolt över vår rapport. Vi talar klarspråk om behoven av sexuell och reproduktiv rättvisa. Vi visar på en väg framåt mot en värld där alla är fria att bestämma över sin kropp och sexualitet. Jag hoppas att rapporten kommer användas för att utkräva ansvar av världens regeringar och kräva att de håller sina löften, säger Hans Linde, förbundsordförande RFSU.

Läs hela rapporten

No exceptions, no exclusions: Realising sexual and reproductive health, rights and justice for all (pdf)