Till sidans huvudinnehåll
En illustrerad livmoder där äggstockarna ser ut som två jordklot.

Äntligen! Ikväll skrotade Joe Biden “Global gag rule”

20 000 kvinnor och flickor. Så många beräknas ha dött på grund av den policy som Trump skrev under redan på sin fjärde dag som president. Idag hävs den äntligen av president Joe Biden. 

I fyra år har Trumps politik strypt tillgången till säkra aborter för kvinnor runt om i världen. “Global gag rule” bedöms ha lett till 1,8 miljoner osäkra aborter på grund av att gravida inte fått tag i den vård de behövt. 

- Gag rule har varit ett hårt slag. Det är framför allt fattiga kvinnor, flickor och hbtq-personer som har betalat det högsta priset. Med sin hälsa, sin frihet, sina rättigheter - och i värsta fall med sina liv, säger Hans Linde, förbundsordförande för RFSU. 

- Nu krävs både politisk vilja och ekonomiska satsningar för att vi på allvar ska minska mödradödligheten och de osäkra aborterna. Nästa steg är att samarbeta med USA:s kongress för att godkänna lagförslaget som ska förhindra att Gag rule återinförs i framtiden samt att dra tillbaka “Helms amendment”, en till lag som sedan 1973 förbjuder att amerikanskt bistånd går till att finansiera säkra aborter. 

I USA pågår nu en bred mobilisering för att Joe Biden också ska dra tillbaka Helms amendment och stärka finansieringen av abortvården i USA. RFSU:s systerorganisation Planned Parenthood är en av dem som tydligt står upp för aborträtten och RFSU stödjer deras krav.  Hans Linde sitter dessutom i styrelsen för den amerikanska aborträttsorganisationen IPAS som aktivt arbetat för att Gag rule ska avskaffas och Helms amendment dras tillbaka. 

Samtidigt förkastar Biden en politisk deklaration som lanserades 2020 (“Geneva Consensus Declaration”) som  underminerat värdet av SRHR, alltså sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. I synnerhet rätten till abort.

Fakta om "Global gag rule"

Policyn innebär att alla organisationer som tar emot amerikanskt hälsobistånd förbjuds att utföra, remittera eller ens informera om säkra aborter. Detta stryper även viktiga globala hälsoinsatser kring malaria och hiv, eftersom de organisationer som jobbar med dessa frågor också erbjuder information om abort.

Konsekvensen: tusentals globala hälsoprojekt påverkats i 64 olika länder. Eftersom även tillgången till preventivmedel minskas leder Global gag rule till en ökning av antalet oönskade graviditeter och därmed - ironiskt nog - behovet av aborter.