Till sidans huvudinnehåll
High-level political forum on sustainable development

Krafttag krävs för att nå Agenda 2030 i tid

RFSU kommenterar regeringens granskning av hur väl arbetet går för att nå de globala målen. Vi gläds åt att SRHR lyfts som en viktig fråga i det framtida arbetet, men anser att mer behöver göras i efterdyningarna av covid.

Under två veckors tid har FN:s globala högnivåmöte om Agenda 2030 (HLPF) pågått. Mötet följer upp och granskar hur arbetet med att nå de globala målen för hållbar utveckling genomförs av olika länder. I mötet deltog såväl företrädare för alla FN:s medlemsländer som representanter för civilsamhället. Årets tema var ”Hållbar och motståndskraftig återhämtning från covid-19-pandemin som främjar ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling.”

Sverige är ett av 43 länder som granskat hur det nationella och internationella arbetet för hållbar utveckling går. På torsdagskvällen svensk tid presenterade den svenska regeringen sin frivilliga granskning av genomförandet av Agenda 2030. Rapporten visar att Sverige har goda förutsättningar att nå de globala målen för hållbar utveckling, men att flera utmaningar kvarstår: den ekonomiska och sociala ojämlikheten kvarstår, flera nationella miljömål har inte uppnåtts, våld och kränkningar minskar inte och mobbning bland unga ökar.

Civilsamhällets uppgift under mötet har bland annat varit att granska, ifrågasätta och lyfta nya perspektiv. Detta så att världens länder inte lämnar någon utanför i arbetet för en hållbar och rättvis värld. Det gäller särskilt människor som lever i fattigdom och är de mest utsatta, och som ofta är de som är svårast att nå. Vi har också identifierat ett behov av att fler unga ska involveras och kommer fortsätta syna ländernas efterlevnad inom det området. Högnivåmötet utgjorde en viktig möjlighet för regeringar att komma överens om lösningar för att nå de globala målen innan deras utgångsdatum om bara nio år.

Civilsamhället anser att med hänsyn till de konsekvenser och baksteg som Covid har orsakat, hade ännu starkare krafttag behövts än vad som blev resultatet av mötet. Representanter för civilsamhället lyfte även vikten av att institutionalisera uppföljningen, granskningen och mätningen av Agenda 2030 och systematiskt integrera och föra dialoger med civilsamhällesaktörer.

I förhållande till Sveriges frivilliga granskning, finns det tydliga budskap om SRHR som RFSU gläds åt. RFSU välkomnar att regeringens frivilliga granskning lyfter SRHR som en viktig fråga i det framtida arbetet för att nå de globala målen om hälsa och välbefinnande och jämställdhet. Sveriges granskning understryker särskilt att “det hårdnade omvärldsläget, inklusive det växande motståndet mot jämställdhet och SRHR, kräver ett mer strategiskt och intensivt arbete och ansvarstagande av Sverige”. I ljuset av att bland andra Storbritannien, en av de tidigare största givarna till FN:s Befolkningsfond, har minskat sitt stöd till SRHR, är det av yttersta vikt att Sverige fortsätter att vara en ledare för SRHR på det globala planet.