Till sidans huvudinnehåll
Rosengrenska stiftelsens styrelseordförande Gunnar Henning (till vänster) och stiftelsens grundare, barnläkaren Henry Ascher (till höger) tillsammans med RFSU:s förbundsordförande Hans Linde (i mitten).

Årets RFSU-pris går till Stiftelsen Rosengrenska i Göteborg

Rosengrenska stiftelsen tilldelas 2021 års RFSU-pris för sitt över 20 år långa arbete för papperslösas rätt till vård.

Stiftelsen Rosengrenska har sedan 1998 kämpat för papperslösas rätt till vård i Sverige genom sitt nätverk av frivillig vårdpersonal i Göteborg. Rosengrenska arbetar i RFSU-grundaren Elise Ottesen Jensens anda och säkerställer att många människor fått tillgång till den vård de har rätt till. Därför tilldelas de 2021 års RFSU-pris.

RFSU-priset delas ut varje år till en person eller organisation som verkat för en kunskapsbaserad och öppen syn på sexualitet. Priset består av 25 000 kronor och en specialdesignad kondomhållare i trä.

– Det är med en blandning av djup ödmjukhet och stor stolthet som vi tar emot detta fina pris. Hänvisningen till Elise Ottesen-Jensen och den långa raden av tidigare pristagare fyller oss med ny energi att fortsätta vårt arbete i en tid när rätten till hälsa och grundläggande mänskliga rättigheter för de mest utsatta i samhället åter ifrågasätts, säger stiftelsens styrelseordförande Gunnar Henning

RFSU:s förbundsstyrelse motiverar årets beslut

"En värld där alla fria att bestämma över sin kropp och sexualitet förutsätter att vi frågar oss vem som riskerar att lämnas utanför arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. När Elise Ottesen-Jensen inledde sitt arbete var det därför självklart för henne att rikta sig till de grupper som i dåtidens Sverige hade minst möjligheter att fatta beslut om sin egen kropp, hälsa och sexualitet; kvinnor, hbtqi-personer, personer ur arbetarklassen samt på bruksorter och landsbygden.

Om Elise Ottesen-Jensen hade varit verksam i dagens Sverige är vi övertygade om att hon hade slagits för en jämlik sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård för papperslösa och människor som utsätts för rasism. Stiftelsen Rosengrenska har sedan 1998 kämpat för papperslösas rätt till vård på lika villkor som övriga invånare i Sverige genom sitt frivillignätverk av vårdpersonal i Göteborg och opinionsbildning. Rosengrenska står enträget upp för allas rätt till vård och påminner om att Sverige fortfarande inte respekterar sina åtaganden. Genom sitt engagemang och mångåriga arbete har Rosengrenska tydligt arbetat i Ottars anda och säkerställt att många människor fått tillgång till den vård de har rätt till."

För mer information
Matilda Ström, pressansvarig RFSU
Tel: 076-160 33 07
Mejl: matilda.strom@rfsu.se