Till sidans huvudinnehåll

RFSU får pengar för sexualupplysning till ukrainska flyktingar

RFSU har tilldelats 370.000 kronor från socialdepartementet för att producera sexualupplysande material på ukrainska. Behovet av information om sex, kropp och relationer är stort hos ukrainska flyktingar i Sverige, samtidigt som det är ont om tolkar bland annat i vården.

– Det är en utsatt grupp med stort vårdbehov. Några har fått föda barn i skyddsrum eller på flykt, andra har varit utsatta för sexuellt våld eller trafficking som en konsekvens av kriget. Ukraina är också det land i Europa som har högst andel fall av hiv, säger Sonja Ghaderi, projektledare på RFSU.

Tanken är att materialet från RFSU ska bidra till att förbättra den sexuella och reproduktiva hälsan samt sprida kunskap om sexuella och reproduktiva rättigheter hos målgruppen. Det består dels av animerade filmer, dels av en karta som visar var och hur man kan få hjälp i den svenska vården.

– Att få information på ett språk man förstår och känner sig trygg med gör det mycket lättare att ta till sig. Det kan till och med vara avgörande när det kommer till ämnen som kan upplevas som känsliga och privata, säger Sonja Ghaderi, projektledare på RFSU.

– Den här insatsen är viktig, inte bara för de personer som försöker navigera i sin nya tillvaro, utan även för myndigheter och organisationer och andra aktörer som vill stötta dem. Vi hoppas att materialet gör det enklare att prata om kroppen, sex och relationer och lättare att hitta rätt i vården i ett nytt land.

Fakta:

RFSU har sedan 2016 tagit fram sexualupplysande material för personer som inte har svenska som första språk. Satsningen går under namnet Upplysning på olika språk och hittills har 17 olika filmer på 15 olika språk producerats. Ämnena som berörs är bland annat abort, graviditet, förlossning, preventivmedel och könssjukdomar. I materialet ingår också en karta som på olika språk visar var och hur man söker vård i Sverige.