Till sidans huvudinnehåll
En hand som håller i ett svenskt pass och en regnbågsflagga i bakgrunden, fotografi/collage.

Uppmaningen till riksdagens politiker: Förenkla livet för transpersoner!

Just nu diskuterar riksdagens politiker ett förslag om en ny förenklad könstillhörighetslag. Det är en efterlängtad reform som skulle underlätta livet för många transpersoner.

Tänk dig in i den här situationen. Du är kille men i passet står det “kvinna”. Din könsidentitet stämmer alltså inte överens med ditt juridiska kön. Du har ändrat förnamn och känner ångest över att könet i passet inte visar vem du är. Du är inte sjuk, du vill inte ändra din kropp. Du vill bara att ditt juridiska kön ska spegla din könsidentitet. Vad ska du göra?

Så byter du juridiskt kön 2023

Enligt dagens lagstiftning behöver du göra följande för att få ändra juridiskt kön:

 1. Du söker vård för könsdysfori.
 2. En läkare skriver en remiss till transvård.
 3. Du får vänta i kö. Ibland några månader, ibland flera år.
 4. Du får träffa ett team som gör en omfattande utredning under minst två års tid.
 5. Utredningen är klar och du får diagnosen ”transsexualism”.
 6. Din läkare skickar in en ansökan till Socialstyrelsen.
 7. Du får vänta i kö, igen. Minst sex månader.
 8. Socialstyrelsens rättsliga råd bedömer din ansökan och säger ok.
 9. Skatteverket ändrar ditt juridiska kön och ger dig ett nytt personnummer.
 10. Du behöver inte längre visa leg med “fel” kön, efter minst tre års väntan och vårdbesök som du inte behövde.

Dagens process är långdragen och komplicerad. Det är en enda lag som reglerar både juridiskt kön och tillgången till könsbekräftande vård. En ickebinär person kan inte ändra juridiskt kön. Förslaget som just nu diskuteras i riksdagens socialutskott innebär att det blir två olika lagar och att processen förenklas.

Så byter du juridiskt kön i framtiden

När den nya lagen är på plats kommer följande räcka för att få ändra juridiskt kön:

 1. Du bokar besök hos en läkare eller en psykolog.
 2. Din läkare eller din psykolog undersöker om det kan antas att du kommer leva i din könsidentitet under en längre tid och skriver ett intyg.
 3. Intyget skickas till Socialstyrelsen.
 4. Socialstyrelsen bedömer ansökan och säger ok.
 5. Skatteverket ändrar ditt juridiska kön. Du får ett nytt personnummer.
 6. Du behöver inte längre visa leg med “fel” kön.

Det är alltså fortfarande inte en lag baserad på självbestämmande. Att ändra juridiskt kön kommer att kräva en medicinsk bedömning, men inte vara jämförbar med de tidigare långa utredningarna. Juridiskt ska lagarna delas upp i två, en som reglerar ändring av juridiskt kön/könstillhörighetslag och en som reglerar tillgången till könsbekräftande underlivskirurgi. Ickebinära får möjlighet att byta juridiskt kön (även om det fortfarande bara finns “man” och “kvinna” som alternativ).

Förhoppningar om beslut om ny lag innan året är slut

Om allt går enligt plan kommer förslaget att läggas fram i riksdagens kammare senare i höst. Lagförslaget kan alltså bli verklighet om bara några år. Allt som krävs är att politikerna vågar stå upp för transpersoner och ändrar i lagen enligt det förslag som nu diskuteras.

Viktigt att lyssna på fakta – inte på känslor och myter

Könstillhörighetslagen väcker känslor hos många, även bland de som inte berörs. Ibland sprids felaktigheter och skräckpropaganda. Då är det viktigt att politiker förstår att det här är en angelägen förändring som skulle underlätta livet för många. Och det finns gott om forskning om vad som fungerar – och vad som inte gör det.

I våra nordiska grannländer finns redan lagar som underlättar juridiskt könsbyte och där har det fungerat bra. De skräckscenarier som ibland målas upp i den svenska debatten har inte inträffat där. Läs mer i artikeln ”Könskaos i Norden?”

Långt kvar till en lag baserad på självbestämmande

RFSU vill egentligen gå längre med en ny könstillhörighetslag. I vår drömvärld skulle sjukvården inte behöva vara inblandad alls för att en person skulle få tillgång till nytt juridiskt kön. Alla transpersoner vill inte ha vård och/eller göra kirurgiska ingrepp, och vi tycker inte att vård ska vara ett krav för att få leva som man vill. Och när allt kommer omkring är det du och bara du som kan bestämma över din egen könsidentitet.