Till sidans huvudinnehåll

Kondomanvändning bland unga på rekordnivå

Enligt RFSU:s årliga mätning ligger kondomanvändningen bland svenskarna på rekordnivå – bland unga i åldersgruppen 16-24 år svarar hela två av tre (68 procent) att de använt kondom senaste året. Undersökningen pekar även på en kraftig svängning i attitydfrågor .

Kondom har blivit ett allt mer folkligt preventivmedel, speciellt bland unga. Andelen unga (16-24 år) som använt kondom i samband med sex, är betydligt högre än hos övre åldersgrupp (unga vuxna 25-34 år). Årets siffra bland unga är även den högsta som uppmätts sedan RFSU började mäta 2009.

Även försäljningen ligger i topp med 6 procent ökning i jämförelse med föregående år, vilket innebär att kondomvolymerna ligger på högre nivåer än innan pandemin 2019 med + 4 procent.

– Redan 2018 såg vi ett tydligt trendbrott för kondomanvändning där en 10-årig negativ trend vände uppåt, både i användning, attityd och försäljning. Två år av pandemi bromsade av naturliga skäl upp utvecklingen, men nu är vi tillbaka på rekordnivåer som helt klart är ett resultat av att kondomen spelar en viktigare roll för många unga idag, säger Anette Otterström, Head of Brand & Communcation Nordic, på RFSU AB.

Kraftigt positiv attitydförändring till kondom

Vi kan också se tydliga skillnader i attityder kring kondom.

Att man anser att kondom är osexigt har minskat kraftig

2020: 29 procent
2022: 14 procent

Uppfattningen om att det är skönare utan kondom har minskat

2020: 42 procent
2022: 28 procent

Hur man uppfattar en person som föreslår kondom

Positiva associationer i topp. Majoriteten uppfattar personen som:

  • Ansvarstagande (59 procent)
  • Vuxen (42 procent)
  • Omtänksam (39 procent)
  • Erfaren (25 procent)
  • Självsäker (23 procent)
  • Kärleksfull (10 procent)

Väldigt få associerar kondom med negativa attribut:

  • Tråkig (2 procent)
  • Nervös (2 procent)
  • Osexig (2 procent)
  • Osäker (3 procent)

– Ökningen i användning av kondom bland unga hänger med största sannolikhet ihop med attitydförändringen som skett över tid. Unga idag har växt upp och varit delaktiga, eller till och med drivande, i en viktig förändring. Istället för att kondomen i första hand handlar om könssjukdomar och oönskade graviditeter ses den idag som en självsäker markör för samspel och omtanke, säger Pelle Ullholm, sexualupplysare på RFSU.

Kommunikation är en viktig del av sex, och allt fler ber om samtycke

Nära nio av tio i åldern 16-24 år (88 procent) tycker att kommunikation är en viktig del av bra sex. Drygt en tredjedel av svenskarna (36 procent) anser även att kondomen skulle göra det lättare att signalera att man vill ha sex.

När det kommer till hur sex initieras och hur man kommunicerar att man vill ha sex, visar undersökningen att över hälften (58 procent) i åldern 16-24 år ber om samtycke verbalt.

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes via Bilendis onlineundersökning i paneler i Sverige, Norge, Finland och Danmark i juli 2022. Undersökningen utfördes genom 1 000 intervjuer per land bland personer 16-65 år i ett riksrepresentativt urval, statistiskt säkerställt genom signifikanstest.