Till sidans huvudinnehåll
Bild på ett undersökningsrum med en ultraljudsmaskin bredvid en brits.
Undersökningsrummet på kliniken där det obligatoriska ultraljudet görs av en läkare för att verifiera graviditeten.

Nu blir det enklare att göra abort i Georgien

Abort är lagligt i Georgien, men samtidigt väldigt krångligt. Men det håller RFSU:s partnerorganisation Tanadgoma nu på att ändra på!

För att göra en abort i Georgien behöver du först träffa en läkare som bekräftar graviditeten med ett ultraljud, därefter krävs fem dagars betänketid. (Betänketiden var fram till 2014 var tre dagar, då den förlängdes.) Sedan måste du åka till läkaren igen för att få aborten utförd, och slutligen måste du åka tillbaka en tredje gång två veckor senare för att läkaren ska konstatera att aborten gått bra. Förutom att betala för själva aborten (70 USD) kostar det hela dig förstås ganska mycket i form av resor och inkomstbortfall. Och hur sjutton ska du förklara för din omgivning att du ska göra tre långa resor utan att de misstänker att du ska göra en abort - något som fortfarande är väldigt tabu?

Inställningen till telemedicin mer positiv efter covid

Under covid fick RFSU:s partnerorganisation Tanadgoma en idé: Kunde man inte införa telemedicin för aborter och därmed slippa alla dessa läkarbesök? De tog fram ett protokoll som går ut på att kvinnan besöker läkaren för det obligatoriska ultraljudet, sedan skickar läkaren hem abortmedicinen som hon tar själv hemma och två veckor senare gör hon även graviditetstestet själv för att kontrollera att aborten lyckats.
– Inställningen till telemedicin ändrades under covid. Vi kan få en ny pandemi när som helst igen, alla inser att vi måste kunna få tillgång till läkemedel även när vi är isolerade, berättar Lika Mamatsashvili, projektledare på Tanadgoma.

Lika ser bestämd ut och tittar in i kameran. Hon ser ut att stå upp i en buss.
Lika Mamatsashvili är projektledare på Tanadgoma.

En kanadensisk organisation finansierade ett pilotprojekt för att testa Tanadgomas nya abortprotokoll. Tre kliniker valdes ut att ingå i projektet och sammanlagt deltog 170 abortsökande. Vid Kambarashvili-kliniken i Telavi fick 60 patienter göra abort enligt det nya upplägget. Samtliga var nöjda, liksom läkarna.

En massa text på en presentationsbild. Det beskriver det nya protokollet för abort på engelska.
En beskrivning av det nya, förenklade protokollet för abort som Tanadgoma tagit fram.

RFSU går in som finansiär

Efter pilotperioden försvann finansieringen från Kanada. Istället har RFSU, som jobbat tillsammans med Tanadgoma sedan 2010, gått in som finansiär för att utveckla projektet. En viktig milstolpe i arbetet har varit att Tanadgoma även fått in protokollet i de nationella riktlinjerna för abort.
– Vårt upplägg har inte ersatt det gamla, men det finns som ett godkänt alternativ. Som läkare kan du alltså erbjuda en abortvård där patienten bara behöver träffa dig en gång istället för tre. Det underlättar för väldigt många, särskilt alla de som bor ute på landsbygden och har långt till en klinik, förklarar Lika Mamatsashvili.

Stigmat kring abort kvarstår

Ett stort hinder kvarstår dock kring abort i Georgien och det är stigmat. Under Sovjettiden var abort ett alternativ till preventivmedel som var svåra att få tag på, och det var inte ovanligt att kvinnor gjorde över 20 kirurgiska aborter under sin livstid. När Georgien blev ett fritt land ökade kyrkans inflytande över inställningar och normer vilket fick synsättet på abort att  tvärvända. På Kambarashvili-kliniken berättar läkarna att de inte säger till någon utanför arbetet att det jobbar med abort.

Tanadgoma är medvetna om stigmat kring abort och vilka följder det kan få. Därför arbetar de också med att försöka bemöta detta i löpande samtal med, och utbildningar av, vårdpersonalen. Att protokollet nu finns i de nationella riktlinjerna gör det lättare att lyfta frågan och sakta men säkert förändra inställningar.

Text och foto: Ulrika Hammar