Till sidans huvudinnehåll
En massa glada människor tar en selfie tillsammans på en gata i New York.
Representanter från RFSU och våra partnerorganisationer i en paus under konferensen.

Det hände på CSW 2024

Årets upplaga av FN:s kvinnokommission, Commission on the Status of Women (CSW), har just avslutats. Linnea Håkansson, politiskt sakkunnig på RFSU och rådgivare till svenska regeringens delegation och Johanna Westeson, jurist och politiskt sakkunnig på RFSU var på plats, liksom flera av RFSU:s partnerorganisationer från olika delar av världen.

Årets tema för kvinnokommissionen fokuserade på fattigdomsbekämpning och hur institutioner och finansiering kan stärkas med jämställdhetsperspektiv. Det är ett brett tema som berör alla, vilket skapade bra förutsättningar att hitta gemensamma beröringspunkter och nå överenskommelser. RFSU följde förhandlingarna mellan medlemsstaterna noga. För oss var det viktigt att resultatet skulle innehålla starka skrivningar om SRHR för att se till att kopplingar kan göras till fattigdomstemat.
– Vi är nöjda med att medlemsstaterna kommit överens om starka referenser till hälso- och sjukvårdstjänster samt sexuell och reproduktiv hälsa (SRH) och reproduktiva rättigheter. Att dessa kunde antas med konsensus vid årets CSW återspeglar, trots långa diskussioner, medlemsstaternas breda stöd för att vidta åtgärder relaterat till SRH och fattigdom, säger Linnea Håkansson.

Viktigt att språket inte backar

Mycket av förhandlingarna handlade om språk, om formuleringar och uttryck. För RFSU och våra allierade är det av yttersta vikt att språket inte ger vika, utan behåller den nivå det har idag. Samtidigt har vi förståelse för att det, i dagens politiska klimat, inte alltid går att flytta fram positionerna, utan vi får nöja oss med att de bibehålls. I slutändan handlar det ofta om ren matematik: Hur många ställen nämns ett visst begrepp på jämfört med ett annat?
– Det kan låta tekniskt, men det är delvis så man mäter framgång eller förlust i förhandlingarna. Ett exempel är uttrycket “gender”, som vissa länder med en konservativ agenda på jämställdhetsområdet inte ens vill använda. De vill istället säga “män och kvinnor” och med detta cementera en binär och statisk syn på kön, säger Linnea Håkansson.

Det är inte alltid som det går att se följderna av en viss språkförändring på en gång. Något som låter bra just nu, kan innebära ett steg närmare inskränkningar kommande år. I år kom formuleringar kring “familjen” med i de inledande paragraferna.
– Även om just dessa skrivningar i slutändan inte blev de mest problematiska, så skulle vi hellre önskat att de inte kom med alls, eftersom familjeformuleringar löper risk att vidgas och exploateras för att inskränka kvinnors och queeras rättigheter, förklarar Linnea Håkansson.

CSW – mycket mer än förhandlingar

Men CSW är så mycket mer än förhandlingar. Det är inte bara representanter för stater som reser till CSW utan också företrädare för en stor mängd civilsamhällesorganisationer från hela världen. New York formligen bubblar av aktivism under de veckor som konferensen pågår. För RFSU blir det därför en chans att ta tempen på hur världen ser på frågor som rör kvinnors situation, fattigdom och jämställdhet. Det är en plats där vi kan möta våra partners och allierade – men också på första parkett se hur SRHR-motståndet manifesterar sig.

Under veckan fick RFSU och våra partnerorganisationer också möjlighet att berätta om utmaningarna kring SRHR för regeringsrepresentanter och FN-organ.
– Vi har oerhört mycket att lära av progressiva rörelser för SRHR och mänskliga rättigheter i globala syd. Våra partnerorganisationer som var på plats är ledande experter på SRHR och de gav starka vittnesmål om de situationer de befinner sig i, säger Johanna Westeson.

CSW ger möjlighet att mötas och samla kraft

Nu är det slutliga dokumentet med överenskommelser efter årets CSW spikat. Det är inte juridiskt bindande, men påverkar hur FN och andra stater arbetar. Förhandlingstexten kan också påverka stora beslut och budgetar. Framför allt visar förhandlingarna vid CSW vad medlemsstaterna över hela världen tycker är viktigt i förhållande till kvinnors rättigheter och jämställdhet. De ger utrymme för samtal mellan kulturer, länder och civilsamhälle om hur man kan arbeta för jämställdhet.
– Vi är otroligt tacksamma för den möjlighet som CSW ger att träffas och samla kraft tillsammans med andra. Det är en viktig plattform för civilsamhället att mötas på och ett tillfälle för oss att gemensamt brainstorma: “Vad brottas vi med, vad har vi gemensamt, hur kan vi stötta varandra?” Tillsammans kan vi ta oss an frågorna utifrån ett globalt perspektiv. Vi är mycket starkare tillsammans än var och en för sig, säger Johanna Westeson.

Se filmen från CSW

– Vilka är de största SRHR-utmaningarna för din organisation?