Till sidans huvudinnehåll
Kondomkollen 2023

Kondomanvändningen ökar i hela Norden

Den omfattande nordiska undersökningen "Kondomkollen" som RFSU genomför årligen sedan 2009, visar att befolkningen i samtliga nordiska länder blivit bättre på att använda kondom. En särskilt positiv utveckling syns i Norge, som nu börjar komma ikapp när det kommer till att skydda sig.

Enligt RFSU:s årliga mätning fortsätter kondomanvändningen att öka i hela Norden. I Sverige, Finland och Danmark är andelen som använt kondom senaste året jämn, 40 procent. Norge har sedan tidigare haft en förhållandevis låg användning jämfört med grannländerna och ligger även 2023 något efter, med en användning på 37 procent. Samtidigt är Norge tillsammans med Danmark det land där ökningen är störst jämfört med föregående år (5 procent).

– Vi har under flera år sett en positiv utveckling vad gäller kondomanvändning i hela Norden. Det gäller såväl i våra undersökningar som när man tittar på försäljningen som hade ett tydligt trendbrott 2018, där en negativ trend vände uppåt. Sedan dess har vi i snitt haft en årlig ökning på 1,3 procent och 2023 hela 6,6 procent, säger Anette Otterström, Head of Brand & Communcation Nordic på RFSU AB.

När det kommer till att använda kondom vid sex med en ny partner uppger färre norrmän att de skulle göra detta (62 procent) jämfört med Sverige (68 procent), Finland (69 procent) och Danmark (70 procent). Samtidigt har glappet mellan intention och faktisk användning minskat i alla länder utom Finland där det legat konstant. Allra mest har gapet minskat i Norge där skillnaden mellan de som tänkt använda kondom och de som faktiskt gjorde det när de hade sex med någon ny senast minskat från 23 procent (2022) till 15 procent (2023).

Inga problem att föreslå kondom i Finland

Hur lätt eller svårt det är att föreslå kondom skiljer sig mellan de nordiska länderna. Finland sticker ut, där hela 67 procent svarar att de tycker de är lätt eller mycket lätt att föreslå kondom. Det kan jämföras med Sverige (57 procent), Danmark (53 procent) och Norge (51 procent).

– Att integrera kondomer som en naturlig del av samtalet om sex bryter tabun och ökar medvetenheten kring säkrare sex. Att föreslå kondomer ska inte vara en svår eller obekväm uppgift – det är ett tecken på respekt och omtanke, säger Pelle Ullholm, sexualupplysare på RFSU.

Minst lika lätt som att föreslå kondom tycker också finländare att det är att kommunicera sina egna gränser, där 78 procent tycker att de är bra eller mycket bra på just detta. Även svenskarna upplever att de är bra på gränssättning (78 procent) medan siffran för Norge och Danmark är något lägre (72 procent).

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes med hjälp av Bilendis onlineundersökning i paneler i Sverige, Norge, Finland och Danmark under juli månad 2023. Den omfattade 1000 intervjuer per land bland personer mellan 16-65 år, valda genom ett riksrepresentativt urval, som säkerställts statistiskt genom signifikanstest.

För mer information:
Anette Otterström
Head of Brand & Communication Nordic, RFSU AB
+46707398700