Till sidans huvudinnehåll
Kondomkollen 2023

Rekordhög kondomanvändning i Sverige – unga fortsatt i topp

Den omfattande nordiska undersökningen Kondomkollen som RFSU genomför årligen sedan 2009, visar att 40 procent av svenskarna har använt kondom det senaste året – den högsta siffran som uppmätts hittills.

Enligt RFSU:s årliga mätning fortsätter kondomanvändningen att öka i Sverige och år 2023 noteras även den högsta försäljningen på fem år. Unga (16-20 år) är flitigast, nästan två av tre (65 procent) uppger att de har använt kondom det senaste året.

– Vi ser en spännande utveckling där kondomen går utöver sin primära funktion som preventivmedel till att bli mer av ett kommunikationsverktyg och en symbol för ömsesidig respekt och samspel. Den som föreslår kondom uppfattas även som mer inkännande, vilket skapar förtroende och öppnar upp för dialog som i sin tur ger bättre förutsättningar för bättre sex, säger Pelle Ullholm, sexualupplysare på RFSU.

– Vi ser en tydlig positiv trend över tid både när det gäller användning, attityder och försäljning av kondomer. 2023 toppade de sista fem årens positiva försäljning med + 9 procent, vilket är en stark och viktig signal som pekar på att medvetenheten om vikten av säkert sex verkar befäst i samhället, säger Anette Otterström, Head of Brand & Communcation Nordic, på RFSU AB.

Även klyftan mellan intentionen att använda kondom och faktisk användning minskar bland unga. Drygt två av tre (67 procent) i åldersgruppen 16-20 år svarar att de skulle använda kondom med en ny sexpartner, och över häften (53 procent) svarar att de använde kondom vid senaste samlag med ny partner, motsvarande siffra 2022 låg på 47 procent.

Kondomens betydande roll för samtycke och kommunikation

Undersökningen pekar även på kondomens betydande roll i kommunikationen om sex. Bland unga i åldersgruppen 16-20 år anser hälften (49 procent) att kondomen gör det lättare att vara tydlig med att man vill ha sex, och hela fyra av fem (81 procent) anser att kondomen signalerar att man vill ha sex.

En ytterligare positiv trend är den ökade medvetenheten om samtycke och gränssättning. Nära fyra av fem unga personer (77 procent) i åldern 16-20 år anser sig vara ganska- eller mycket bra på att kommunicera sina gränser.

Dessutom ökar antalet unga som aktivt ber om samtycke. I åldersgruppen 16-20 år använder över hälften (57 procent) en direkt fråga för att inleda sexuella situationer, och denna siffra stiger till drygt tre av fem (66 procent) i åldersgruppen 21-25 år.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes med hjälp av Bilendis onlineundersökning i paneler i Sverige, Norge, Finland och Danmark under juli månad 2023. Den omfattade 1000 intervjuer per land bland personer mellan 16-65 år, valda genom ett riksrepresentativt urval, som säkerställts statistiskt genom signifikanstest.

Läs undersökningen Kondomkollen 2023 (pdf)

För mer information:
Matilda Ström, pressansvarig på RFSU
Mejl: matilda.strom@rfsu.se
Mobil: 076-160 33 07