Till sidans huvudinnehåll

Kommer det att finnas i min journal att jag genomfört en abort?

Kommer det att finnas i min journal att jag genomfört en abort? Jag är rädd att en vän som jobbar på det sjukhuset kommer att se det.

Ja, det kommer stå i den journal som de skriver på sjukhuset där du gör aborten.
Men journaler skyddas av starka sekretesslagar så att personer utan behörighet inte får ta del av dem. Det är bara de som du har kontakt med i vården som har rätt att titta på de journalanteckningar som är relevanta för dem att ta del av. Att titta i andra journaler är ett brott och alla visningar loggas. Du kan alltså be om att få se vem som tittat i din journal och anmäla ifall obehöriga har tagit del av den.

Fler frågor och svar i Frågelådan