Till sidans huvudinnehåll

Finns det risk att ett klamydiatest är falskt negativt?

Hur stor är risken att man vid klamydiatestning får ett falskt negativt svar; att man alltså har en infektion trots att testet säger att man inte har det?

Det är svårt att ge dig några siffror på hur stor den risken är. Men det förekommer att testet är negativt trots att man bär på en klamydiainfektion. Det är viktigt att vänta minst 7 dagar från det eventuella smittotillfället tills man tar prov. Men även efter denna tid så kan tester tyvärr visa fel. Om man på kvinnor tar både urinprov och prov från livmodertappen ökar man säkerheten i testen.

Fler frågor och svar i Frågelådan