Till sidans huvudinnehåll

سکس، بدن و صحت به لسان دری

: همه فیلم ها را از اینجا دانلود کنید

هر کسی بدون درنظرداشت به اینکه به چه لسانی صحبت میکند، نیاز به دانش در مورد بدن و صحت خود دارد. به همین دلیل RFSU برای کسانی که به لسان سویدنی صحبت نمیکنند، فلمهایی راجع به بدن، سکس و روابط عاطفی تولید کرده است.

۱۷ فلم در مورد مسایلی که دانستن آن برای مراقبت از خود و صحت خود مفید است، وجود دارد.
شما میتوانید در مورد بدن بیاموزید: بطور مثال در مورد عادت ماهوار، حاملگی و چگونگی تولد کودک. ما به شما در مورد اینکه چگونه از سکس لذت ببرید، چگونه از مبتلا شدن به امراض مقاربتی اجتناب ورزید و در صورت مقاربت جنسی دردناک چه کاری میتوانید انجام دهید، معلومات میدهیم.

شما همچنین در مورد خشونت جنسی، ظلم ناموسی و بریدن آلت تناسلی زنان اطلاعات دریافت میکنید. شما در مورد اینکه برای بدست آوردن مراقبت، مشوره و حمایت به کجا مراجعه کنید هم اطلاعات بدست میآورید.

عادت ماهوار

عادت ماهوار، خونی است که هر ماه از واژن دختران و زنان خارج میشود. در این فلم در مورد اینکه عادت ماهوار چیست، از کدام حفاظتها در طول عادت ماهوار استفاده کرده میتوانید و در صورت داشتن درد هنگام عادت ماهوار چه کاری میتوانید انجام دهید، معلومات بدست میآورید. شما همچنین خواهید دانست که چه زمانی در ماه میتوانید حامله شوید.

وسایل پیشگیری از حاملگی

فلم وسایل پیشگیری از حاملگی در مورد این است که شما چگونه میتوانید با وجود داشتن سکس از حاملگی جلوگیری کنید. برای محفاظت از حاملگیهای ناخواسته، روشهای مختلفی مانند تابلیتهای ضدحاملگی و آییودی (ابزار درون زهدانی) وجود دارد. شما همچنین میتوانید از کاندوم استفاده کنید که از شما در مقابل حاملگی ناخواسته و امراض مقاربتی حافظت میکند.

سقط جنین

فلم سقط جنین در مورد این است که اگر حامله باشید اما نمیخواهید صاحب فرزند شوید، چه کاری میتوانید انجام دهید. سقط جنین یعنی پایان دادن به حاملگی است. در سویدن هر کسی حق دارد که تا هفته هژدهم سقط جنین کند. شما میتوانید سقط جنین را بعد از این هفته هم انجام دهید، اما آنگاه باید دلایل خاصی داشته باشید. سقط جنین کردن خطرناک نیست و با وجود اینکه قبلاً سقط جنین کردهاید، میتوانید دوباره حامله شده و صاحب فرزند شوید.

حاملگی

فلم حاملگی در مورد این است که شما چگونه حامله میشوید، و کدام روزهای ماه میتوانید حامله شوید. شما در مورد علائم حاملگی مانند سینههای دردناک، حالت تهوع یا قطع شدن عادت ماهوار اطلاع پیدا خواهید کرد. شما همچنین در مورد پایان دادن به حاملگی و سقط جنین اطلاعات بدست میآورید.

ولادت

فلم ولادت در مورد چگونگی به دنیا آمدن کودک در سویدن میباشد.این فلم در مورد دردهای ولادت تا تولد کودک به شما معلومات ارائه میکند. شما همچنین در مورد اینکه چگونه خود را قبل از ولادت آماده کنید و چه کمکهایی به شما که آلت تناسلیتان بریده شده ارائه میشود، معلومات حاصل میکنید. شما همچنین در مورد عملیات سزارین اطلاعات بدست میآورید.

زمان پس از ولادت

زمان پس از ولادت، معمولاً شامل تغییرات بزرگ جسمانی و روحی میباشد. در این فلم خواهید دانست که پس از تولد کودک چه چیزی در بدن اتفاق میافتد، شما چگونه میتوانید تکالیف معمولی را تسکین دهید و در صورت بروز مشکلات بعد از ولادت به کجا میتوانید مراجعه کنید.

آلت تناسلی زن

در فلم آلت تناسلی زن در مورد شکل و عملکرد فرج و واژن (مهبل) معلومات حاصل میکنید. شما همچنین خواهید دانست که هنگام تحریک جنسی چه اتفاقی برای واژن میافتد، بریدن آلت تناسلی زن چیست و آلت تناسلی در طول زندگی دچار چه تغییراتی میشود.

آلت تناسلی مرد

در فلم آلت تناسلی مرد در مورد شکل و عملکرد آلت تناسلی مرد (کیر) و بیضه معلومات حاصل میکنید. شما در باره ختنهی آلت تناسلی مرد و تغییرات آلت تناسلی در طول زندگی معلومات حاصل میکنید. شما همچنین در مورد علت مشکل نعوظ و اینکه در کجا میتوانید کمک دریافت کنید، اطلاعات بدست میآورید.

بلوغ جنسی

در دوران بلوغ، بدن کودک تبدیل به بدن بزرگسال میشود. به طور مثال، در اطراف آلت تناسلی مو رشد میکند و نوجوان بیشتر در مورد سکس فکر میکند. دختران اولین عادت ماهوار خود را تجربه میکنند و پسران اولین انزال خود را. این بدان معنی است که شما میتوانید حامله شوید یا کسی را حامله کنید. در این فلم خواهید دانست که در دوران بلوغ، بدن و احساسات دچار چگونه تغییراتی میشود. شما همچنین در مورد اینکه در کجا میتوانید مشوره و حمایت به دست بیاورید، معلومات بدست میآورید.

یائسگی

یائسگی به دورهای گفته میشود که عادت ماهوار زن پایان مییابد، و وی دیگر نمیتواند حامله شود. در این فلم، شما در مورد تغییرات جسمانی و تغییرات خلق و خو در جریان یائسگی معلومات کسب میکنید. شما همچنین خواهید دانست که مشکلات عادی مانند عرق کردن زیاد و یا خشک شدن واژن را چگونه تسکین دهید.

امراض مقاربتی

در فلم امراض مقاربتی در مورد امراض مراقبتی مانند کلامیدیا، هرپس و اچ. آی .وی اطلاعات بدست میآورید. شما میآموزید که امراض مقاربتی چگونه منتقل میشود، و چگونه میتوانید با استفاده از کاندوم از خود محافظت کنید. شما همچنین در مورد اینکه برای آزمایش داشتن امراض مقاربتی به کجا مراجعه کنید، اطلاعات بدست میآورید.

میل و لذت

فلم میل و لذت در مورد این است که چگونه میتوانید با دیگران سکس خوشآیند داشته باشید. شما در باره کلیتوریس و سایر قسمتهای بدن که در مقابل لمس حساس هستند، معلومات کسب میکنید. شما همچنین در باره خودارضایی و داشتن سکس با خود اطلاعات بدست میآورید.

مقاربت جنسی دردناک

فلم مقاربت جنسی دردناک در مورد این است که در صورت داشتن درد هنگام مقاربت جنسی چه کاری انجام داده میتوانید. شما همچنین در مورد اینکه درد به چی ارتباط دارد، معلومات بدست میآورید، بطور مثال که نمیخواهید سکس داشته باشید و یا به اندازه کافی تحریک جنسی نشدهاید و بنابراین واژنتان مرطوب نشده است. امراضی هم وجود دارد که میتواند باعث مقاربت جنسی دردناک شود.

تاج مهبل (واژن)

در فلم تاج مهبل در باره ظاهر دهانهی واژن معلومات دریافت میکنید. دهانهی واژن با پردهی بکارت پوشانیده نشده است. ما در عوض دهانهی واژن را تاج مهبل مینامیم. این واقعیت ندارد که اولین مقاربت جنسی همیشه منجر به خون‌ریزی میشود، و با دیدن واژن نمیتوان دید آیا شخص سکس داشته است یا نه.

بریدن آلت تناسلی زنان

بریدن آلت تناسلی زنان و یا ختنه زنان به معنای بریدن یا آسیب رساندن به قسمتهایی از آلت تناسلی یک زن و یا دختر است. این امر در سویدن و بسیاری از کشورهای دیگر غیرقانونی است. شما در این فلم در مورد انواع مختلف بریدن آلت تناسلی زنان و مشکلات ناشی از آن اطلاعات بیشتر بدست میآورید. شما همچنین معلومات کسب میکنید که برای دریافت کمک به کجا میتوانید مراجعه کنید.

خشونت و ستم ناموسی

فلم ستم ناموسی در مورد خشونت و ستم ناموسی میباشد. خشونت و ستم ناموسی یعنی که قوم و خویش یا اعضای خانواده در مورد بدن، سکسوالیته و زندگی شخصی تصمیم میگیرند. بعضی اوقات از تهدید، خشونت و اجبار استفاده میشود. این بدان معنی است که شما نمیتوانید با کسی که میخواهید رابطه عاطفی و یا رابطه جنسی قبل از ازدواج داشته باشید. شما همچنین در مورد اینکه قانون سویدن در این باره چه میگوید و اینکه از کجا برای دریافت کمک درخواست کنید، معلومات حاصل میکنید.

خشونت جنسی

خشونت جنسی عبارت از انجام آن اعمال جنسی است که بر خلاف خواسته شخص انجام شود، بطور مثال داشتن سکس با کسی بر خلاف خواسته وی. در فلم خشونت جنسی میتوانید در مورد اینکه فرد ممکن است چه واکنشی در هنگام تجاوز جنسی و پس از آن نشان دهد، معلومات کسب کنید. در این فلم معلومات بدست میآورید که اگر در معرض تجاوز جنسی قرار گرفتهاید، از کجا کمک دریافت کرده میتوانید. شما همچنین در باره اینکه قانون سویدن در این مورد چه میگوید، اطلاعات کسب میکنید.