Till sidans huvudinnehåll
Collage med olika symboler: kvinnotecken, en kondom, pratbubblor, en spiral och en jordglob

Vecka SEX 2021-2022

Alla unga behöver kunskaper om kroppen, sex och relationer. Under Vecka SEX lyfter RFSU sexualundervisningen och alla som gör den möjlig! Här finns föreläsningarna från tidigare omgångar av Vecka SEX.

Innehåll på sidan

Klicka på länkarna för att ta dig till avsnittet i texten.

Vad är egentligen nytt i de nya läroplanerna för sexualundervisningen? 

Sex- och samlevnad döps om till Sexualitet, samtycke och relationer. Porr och hedersvåld får också plats som särskilda fokusområden. Men vad innebär allt detta i praktiken för skolans sexualundervisning?

Hans Olsson, sakkunnig sexualundervisning på RFSU, reder ut det i ett samtal med skolminister Lina Axelsson Kihlblom, Ingrid Essegård på Skolverket, och skolforskare Karin Gunnarsson. Moderator Sonja Ghaderi, RFSU.

Se samtalet på UR Play: Vad är egentligen nytt med nya läroplanen?

Rektor, är du redo för det nya ansvaret?

I de nya läroplanerna får rektorerna ett större ansvar för undervisningen i sexualitet, samtycke och relationer. Det har också blivit ett nytt, eget kunskapsmål för skolan. Hur kan man göra för att alla elever på skolan ska få en likvärdig utbildning?

Gabriella Haramaty från Pedagogisk inspiration, Malmö stad, berättar hur de arbetar för att stödja skolornas kvalitetsarbete och Hans Olsson från RFSU presenterar resultaten från rapporten "Sexualundervisning utan mål", baserad på enkätsvar från 255 rektorer.

 

Sexualundervisningen i särskola: samtycke, självbestämmande och sexualitet

Alla unga behöver faktabaserad och lustfylld sexualundervisning. Men hur görs detta på bästa sätt för unga med intellektuell funktionsnedsättning? Hur mycket av undervisningen behöver anpassas, och på vilket sätt? Hur stärker vi de ungas självbestämmande samtidigt som vi vägleder och utbildar?

På detta digitala panelsamtal medverkar en sexualupplysare, en lärare med lång erfarenhet av arbete på särskola och aktiva inom funktionsrättsrörelsen.


Pirriga timmen: så kan du prata känslor, kropp och samtycke på mellanstadiet

Tidningen Wow! tog låg- och mellanstadievärlden med storm. Nu följer RFSU upp med Wow-podden! Hur kan du använda den i din undervisning, och vad vill barnen själva prata om när det kommer till känslor, kroppen och relationer?

Poddproducent Rasmus Malm, RFSU:s sakkunnig sexualundervisning Hans Olsson, lärare Jessica Jansson och Eira som går i årskurs 5 medverkar i ett samtal lett av sexualupplysare Jonas Lemon.

Se samtalet på UR Play: Pirriga timmen

Sexigt med samtycke: sexualundervisning som handlar om mer än risker

Samspel, ömsesidighet, ja- och nej-signaler. Det finns många olika sätt att prata med unga om sex, kommunikation och gränser. Hur gör man det på ett sätt som når fram? Hur kan du som lärare jobba våldspreventivt genom att stärka det positiva? Och hur skapar man bästa förutsättningar för en diskussion om samtycke i klassrummet?

Under denna föreläsning presenterar sexualupplysare Pelle Ullhom dessutom två nya filmer i RFSU:s populära material Vill du?

Se samtalet på UR Play: Sexigt med samtycke

Hur kan skolan arbeta mot hedersrelaterat förtryck och våld?

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett område som lyfts särskilt i de nya läroplanerna. Vad efterfrågar unga som lever i en hederskontext när det kommer till sexualundervisningen? Hur kan du som lärare jobba för att förebygga hedersvåld? Och vilken skillnad kommer de nya skrivningarna i läroplanen att göra för den som blir utsatt?

Sexualupplysare Sonja Ghaderi leder ett samtal med Lisa Blom, elevhälsochef på Gränbyskolan i Uppsala, Poya Ashna, kurator och föreläsare på Origo, och Susanne Tidestrand, samordnare våldsprevention på Stockholms stad. 

Se samtalet på UR Play: Hur kan skolan jobba mot hedersrelaterat våld och förtryck?

Hej! Jag undrar en grej! Mellanstadiebarns frågor om kropp och sexualitet

I många år har Hans Olsson, sakkunnig sexualundervisning på RFSU, medverkat i radioprogrammet 1000 modiga frågor där han bemöter mellanstadiebarns funderingar kring kroppen och sexualiteten. Vad kan vi lära oss när vi lyssnar på barnens egna frågor? Hur går det ihop med vuxenvärldens oro? Och hur kan man främja ett positivt förhållningssätt till sexualiteten redan vid mellanstadiet?

I det här samtalet får Hans Olsson sällskap av två av RFSU:s sexualupplysare, Sonja Ghaderi och Jonas Lemon.

Se samtalet på UR Play: Mellanstadiebarns frågor om kropp och sexualitet

Ungt sex - Vad vet vi egentligen om ungas sexualitet och sexuella hälsa?

Vad vet vi om ungas sexuella hälsa och hur nöjda är de med sitt sexliv? Folkhälsomyndigheten presenterar resultaten av sina stora sexvanestudier och med hjälp av aktuell forskning reder vi ut vad vi egentligen vet och inte vet om unga och sex. Efter föreläsningen blir det panelsamtal med Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer och RFSL Ungdom.

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till dig som möter elever på högstadiet eller gymnasiet.

Medverkande: Anna Chu-Chu Schindele, utredare på  Folkhälsomyndigheten. Kerstin Isaxon, sakkunnig i sexualupplysning på RFSU. Jona Mörn, ordförande för Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer. Erik Radix från RFSL ungdom.

Wow! - Så här kan kan man prata sexualitet och relationer med barn i låg- och mellanstadiet

Pirrigt, pinsamt, läskigt, nyfiket och roligt. Det är ord som elever på låg- mellanstadiet brukar använda när de beskriver hur det är prata om sexualitet och relationer i skolan. Utifrån RFSU:s tidning Wow! föreläser vi om förhållningssätt och presenterar övningar för att göra undervisningen målgruppsanpassad, inkluderande och inspirerande.

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till dig som möter elever på låg- och mellanstadiet.

Medverkande: Jonas Lemon, projektledare för sexualupplysning på RFSU.

Vad undrar barn och unga?

Vilka frågor, funderingar, önskningar och problem har de unga på landets ungdomsmottagningar när det kommer till kroppen, relationer och sex idag? Och hur vanligt är det med vulvasmärtor och berättelser om “hårt sex”? Vilka frågor har killar? Vilka frågor finns men ställs sällan? Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar ger en aktuell bild av ungas undringar och sexuella hälsa.

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till dig som möter elever på grundskolan eller gymnasiet.

Medverkande: Jessica Sunesson, barnmorska och ordförande i FSUM (Föreningen Sveriges ungdomsmottagningar). Pelle Ullholm, sakkunnig i sexualupplysning på RFSU. Fox Foxhage, sexolog som svarar på barns frågor i tidningen KP. Rasmus Degerskär sjuksköterska med inriktning på sexuell hälsa.

Så pratar du sex och relationer med unga nyanlända

Hur gör vi den bästa sexualundervisningen för unga nyanlända elever? Vilka frågor är vanligast och hur får vi alla elever att känna sig inkluderade, sedda och bekväma? En föreläsning om unga nyanländas sexuella hälsa och metoder för att hålla i sexualundervisning på lättare svenska.

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig i första hand till dig som möter unga nyanlända på högstadiet eller gymnasiet.

Medverkande: Kerstin Isaxon, sakkunnig i sexualupplysning på RFSU.

Sexualundervisning bortom kondomer och klamydia – Hur kan vi prata positivt om sex med barn och unga?

Hur pratar man på ett sätt som stöttar eleverna och ger en positiv bild av sex och relationer? Hur kan man göra eleverna delaktiga i sexualundervisningen så att de verkligen får svar på sina frågor? Och hur undviker vi att utgå från vuxnas syn på vad unga behöver veta? En föreläsning om sexualundervisning som främjar elevernas hälsa och välbefinnande.

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till dig som möter elever på grundskolan eller gymnasiet.

Medverkande: Hans Olsson, sakkunnig i sexualundervisning på RFSU. Linda Leveau, metodutvecklare för sexualundervisning, tidigare jobbat på bland annat Skånes kommuner och Malmö stad.

Så pratar du sex och relationer på teckenspråk

Hur kan du som lärare hålla i sexualundervisning för döva och hörselskadade elever? Vilka metoder kan man använda och hur gör man i praktiken? En föreläsning om hur du som lärare kan hålla i sexualundervisning på teckenspråk.

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till dig som möter elever på högstadiet eller gymnasiet.

Medverkande: Malin Kvitvær, projektledare RFSU Stockholm.

Så kan sexualundervisning förebygga våld

Hur kan sexualundervisningen bidra till våldsprevention? Utifrån metodmaterialet “Vill du” pratar vi sex, kommunikation och gränser och hur ett främjande perspektiv i sexualundervisningen kan hjälpa till att förebygga våld.

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till dig som möter elever på högstadiet eller gymnasiet.

Medverkande: Pelle Ullholm, sakkunnig i sexualupplysning på RFSU.

Sexualundervisning för alla – så inkluderar du hbtq-perspektiv i sexualundervisningen

När man frågar elever om vad de saknar i sin sexualundervisning säger de ofta att de vill prata mer om hbtq-frågor. Men hur gör man det på bästa sätt? En föreläsning om hur du som lärare bättre kan inkludera hbtq i undervisningen - genom både metoder, kunskap och perspektiv.

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till dig som möter elever på högstadiet eller gymnasiet.

Medverkande: Jessica Djäken, projektledare på RFSU Stockholm. Christoffer Strokirk, lärare och sexualupplysare RFSU Stockholm.