Till sidans huvudinnehåll

Den svenska abortlagen utgår ifrån kvinnans behov

Med tanke på den senaste tidens debatt om rätten till abort och ev införande av sk. samvetsklausul vill Svenska Barnmorskeförbundet , Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi  och RFSU återigen uttala sin hållning mycket tydligt.

Den svenska abortlagen utgår ifrån kvinnans behov av god medicinsk vård vid abort

Medicinsk praxis och omvårdnad vid en abort handläggs och organiseras av de professioner som är inblandade i vården av kvinnan.

I Sverige handlägger och vårdar barnmorskor och gynekologer kvinnor som genomgår en abort. Det ingår i våra yrken och vi motsätter oss införande av en sk samvetsklausul.

Det finns tydliga exempel från länder som har sk samvetsklausul på att detta leder till sämre vård för kvinnor.

Svenska barnmorskor och gynekologer arbetar även för kvinnors rättighet till god och säker abort internationellt. Genom forskning, internationella samarbetsorganisationer, lobbyarbete, politiska nätverk och utbildning bidrar vi till att kvinnors rättigheter till god abortvård förbättras i världen.

Kvinnors rätt till abort i Sverige är ingen självklarhet som skall tas för given.  Den senaste tidens utveckling kring rätten till abort i världen och debatten vi ser i Sverige visar tydligt att vi aldrig kan och får sluta värna kvinnors rätt till abort.

Eva Nordlund, vice ordförande för Svenska Barnmorskeförbundet

Eva Uustal, Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi

Hans Linde, ordförande för RFSU