Till sidans huvudinnehåll

Så skapar vi världens bästa sexualundervisning

Våra klassrum rymmer elever som känner nyfikenhet, glädje och oro inför frågor om sex och relationer. Om alla unga ska få den kunskap som krävs för att kunna fatta egna beslut om sin kropp och sexualitet behöver vi slå vakt om en bred sexualundervisning som utgår från elevernas olika frågor och behov, skriver Hans Linde, RFSU, i Göteborgsposten.

I Sverige pågår nu en debatt om hur vi utformar den bästa sexualundervisningen. RFSU välkomnar diskussionen och engagemanget. Vi har arbetat med sexualupplysning sedan 1933. Bara förra året träffade våra informatörer 15 000 elever.

Vi vet att unga har många funderingar som kan handla om allt från preventivmedel, mens, myter om “mödomshinnan”, porr och HIV till samtycke, hbtq-frågor och sexualitetens möjligheter. Bland eleverna har vissa stor erfarenhet av sex och för andra kommer sexdebuten att vänta. #Metoo har synliggjort omfattningen av framför allt killars sexuella trakasserier mot tjejer och behoven av att prata om maskulinitetsnormer. Samtidigt säger 90 procent av de unga att de hade sex på ett sätt som de själva ville vid senaste sextillfället. Därför måste sexualundervisningen rymma den bredd av tankar och erfarenheter som unga har.

“För dagens elever handlar ett bra sexliv om så mycket mer än frånvaron av övergrepp”

Både FN och forskningen säger att sexualundervisningen behöver utgå från en positiv syn på sexualitet. Samtal om sex och relationer behöver ta upp lust och njutning för att upplevas som relevant för unga. För dagens elever handlar ett bra sexliv om så mycket mer än frånvaron av övergrepp. De vill hitta sitt sätt att uttrycka sin sexualitet och njuta, att känna trygghet inför möten med andra och kunna säga nej till det som inte känns bra.

Bör ifrågasätta normer

Vi vet att rätt utformad sexualundervisning kan påverka hur vi beter oss mot varandra och hur vi ser på sex och relationer. Den är därför en av nycklarna till att förebygga sexuella övergrepp och öka jämställdheten. Den bästa undervisningen hjälper unga att ifrågasätta destruktiva normer som finns i samhället. Normer som begränsar tjejers och killars handlingsutrymme och som fortfarande tar heterosexualitet som självklar om inget annat sägs.

“Den bästa undervisningen hjälper unga att ifrågasätta destruktiva normer som finns i samhället”

För att förebygga övergrepp och förändra normer räcker det inte att prata om vad unga inte ska göra. Då måste vi ge eleverna verktyg att kunna kommunicera om sex, kunskap om sexuella gränser och ge utrymme för unga att reflektera över hur man kan njuta tillsammans med andra på ett ömsesidigt sätt. Den nya sexualbrottslagstiftningen är ett tydligt stöd för att kunna föra dessa samtal.

“Ofta utgår debatten mer från vuxenvärldens oro än från ungas egna frågor och behov”

Ibland höjs röster för att sexualundervisningen ska fokusera på enskilda frågor som klamydia, oönskade graviditeter eller sexuellt våld. Ofta utgår debatten mer från vuxenvärldens oro än från ungas egna frågor och behov. En snävare sexualundervisning kommer snabbt bli irrelevant för många elever och misslyckas att svara på ungas olika frågor och behov.

Adekvat namnbyte

Vi är glada att Skolverket föreslår att sex- och samlevnadsundervisningen ska byta namn till “sexualitet och relationer”. Det fångar just den mångfald av frågor och behov som Sveriges elever har och skickar en tydlig signal till skolans huvudmän, rektorer och lärare om vad vi förväntar oss av sexualundervisningen. Att tala om ”sexualitet och relationer” kan kännas komplext, men alternativet är att lämna många elever ensamma med sina funderingar.

“Att tala om ”sexualitet och relationer” kan kännas komplext, men alternativet är att lämna många elever ensamma med sina funderingar”

Sexualundervisning har varit obligatoriskt i Sverige sedan 1955. Det saknas inte kunskap och erfarenhet för att komma till rätta med bristerna i sexualundervisningen. Nu har vi chansen att ge våra elever världens bästa sexualundervisning.

Hans Linde, förbundsordförande RFSU