Till sidans huvudinnehåll

Det sexuella våldet tar inte paus för corona

Coronapandemin tvingar oss alla att ställa om våra liv och göra vad vi kan för att förhindra smittspridningen. Men kvinnor slutar inte vara gravida, det sexuella våldet och könssjukdomar tar inte paus och ungas frågor om sexualitet och relationer upphör inte vid en kris.

Risken är stor att coronakrisen också får konsekvenser för vår rätt att bestämma över våra kroppar och sexualitet. Det skriver Hans Linde, ordförande för RFSU i ETC.

Vi vet från andra humanitära kriser att väpnade konflikter, naturkatastrofer och pandemier leder till att människors möjligheter att bestämma över sin egen kropp och sexualitet begränsas. Sexuella övergrepp, våldtäkter och barnäktenskap ökar, möjlighet till preventivmedel, abort- och mödravård minskar. Kvinnor och flickor är särskilt utsatta.

Från Kina kommer redan skrämmande rapporter om att anmälningar om våld i nära relationer ökat när människor isolerats och satts i karantän i sina hem. Från RFSU:s syster­organisationer runt om i Europa kommer liknande signaler. Om kliniker som tvingas stänga och begränsa sin rådgivning och service. Om hur kvinnor fått det svårare att nå skyddade boenden i Portugal, genomföra aborter i Estland eller få tillgång till preventivmedel och rådgivning i Makedonien.

Polska kvinnor har sedan början av 90-talet tvingats åka utomlands för att kunna genomföra en abort på grund av landets hårda abortlag. När gränserna stängs upphör den möjligheten. I Gibraltar har en efterlängtat folkomröstning om legalisering av abort skjutits på framtiden och i Argentina - där 3000 kvinnor och flickor dött efter en osäker abort sen 1983 - pausas nu arbetet med en ny abortlagstiftning.

Inte heller abortmotståndet tar paus för corona. När kongressen i USA skulle anta ett paket med åtgärder mot corona, bland annat betald sjukfrånvaro och kostnadsfri testning, försökte republikanerna få med abortrestriktioner i lagförslaget. Bland annat ville republikanerna säkerställa att ingen av de kliniker som genomför aborter i USA skulle kunna genomföra kostnadsfri coronatestning, vilket gjorde att beslutet om de viktiga insatserna försenades.

Samtidigt kämpar många av organisationer för att kunna erbjuda mer rådgivning och upplysning via jourtelefoner, sociala medier och digitala lösningar.

På RFSU har vi till exempel utökat vår rådgivningschatt för att avlasta 1177 och för att människor ska fortsätta kunna få svar på sina frågor om sexuell hälsa, preventivmedel, könssjukdomar och relationer. Tillsammans behöver vi se till att både begränsa spridningen av corona och stå upp för allas rätt att bestämma över sin kropp och sexualitet!

Hans Linde, förbundsordförande för RFSU