Till sidans huvudinnehåll

Icke-dömande samtal innebär inte att man förhärligar porr

"En metod är förbud, fördömande och filter. En annan metod är öppna, icke-dömande, reflekterande och kunskapsbaserade samtal”, skriver RFSU som svar till Marcus Svenssons debattinlägg i Skolvärlden.

I Marcus Svenssons inlägg, liksom i debatten generellt, sammanblandas ofta åsikter om porr med synen på vilken metod i sexualundervisningen vi tror hanterar en komplex och svår fråga på bästa sätt.

En metod är förbud, fördömande och filter. En annan metod är öppna, icke-dömande, reflekterande och kunskapsbaserade samtal. RFSU:s breda erfarenhet av att prata med unga om sex, relationer och porr visar entydigt att öppna samtal och kunskap är förutsättningen för att unga ska få de verktyg de behöver för att möta den porr de antingen redan har mött eller sannolikt kommer att möta.

Det låter på Marcus Svensson, och på många andra, som att öppna och icke-dömande samtal per automatik innebär att man förhärligar porr. Men har man haft dessa samtal så vet man att unga förhåller sig kritiskt till porr. De vet att stora delar av porrindustrin är oschysst, de vet att den kan vara kvinnoförnedrande och de vet att sex inte går till så på riktigt. Det kommer alltid fram i de öppna samtalen, vilket man sedan kan spinna vidare på och diskutera. Det är också en av de få sakerna vi har starka, återkommande, svenska forskningsresultat på. Unga klarar av att förhålla sig och spjärna emot vad de ser, det måste vi ha tillit till. Däremot behöver de bekräftas och stärkas i det och där har skolan en viktig roll. Unga både vill och behöver prata med vuxna om tex om hur det inte är på riktigt. Där behöver de kunskap om kroppen, vad som är säkrare sex, kommunikation, orgasmglapp och trygghet. Det är det RFSU pratar om. Inget annat.

Marcus Svensson, i egenskap av utbildad lärare, vill gärna göra sig till talesperson och facit för hur skolan fungerar och ska fungera. RFSU träffar tusentals lärare och elever över hela landet varje år. Vi har stor inblick i hur sexualundervisningen i skolan fungerar idag och vi har en kontinuerlig dialog med lärare, skolpersonal, Skolverket, experter, forskare, lärarförbund, elever, elevkårer och skolpolitiker.

Vi tror också på att man i debatten och på nätet visar vägen och undviker personangrepp och sarkasm. Precis som vi önskar att elever ska agera i sina samtal sinsemellan.

RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning