Till sidans huvudinnehåll

SD, ni skickar fel signal i jämställdhetsfrågan

Slutreplik från RFSU om partiernas aktivitet i sexualpolitiska frågor i kommuner och regioner i Aftonbladet.

RFSU undrade hur partierna arbetar i kommuner och regioner för alla människors rätt till sin kropp och sexualitet.

Vi bad därför företaget Acta Publica genomföra en granskning. De fann 321 initiativ under 2019 från alla partier. När vi läser motioner, budgetförslag och reservationer så skiljer sig Sverigedemokraterna från alla andra partier.

Det handlar inte om att RFSU vill utmåla SD som det ena eller det andra. Det är fakta.

När SD:s partiprogram ska omsättas i praktisk politik i så innebär det bland annat att hbtq-arbetet ska skrotas i Lund. SD ville samtidigt skära ner på sexualundervisningen för nyanlända i Kristianstad och motsatte sig att Emmaboda antog Europarådets deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män.

I Uppsala vill SD minska antalet abort bland eleverna – inte oönskade graviditeter, utan just aborter. I Malmö reserverar sig SD mot stöd till den av RFSL:s verksamheter som arbetar med bland annat psykisk ohälsa, hedersrelaterat våld och hiv-prevention.

Genuspedagogik och regnbågsflaggor engagerar särskilt SD:s lokalpolitiker. I bland annat Svalöv, Stockholm, och Enköping vill SD stoppa genuspedagogik i förskolan, arbetet för att barn ska få vara barn och inte begränsas av stereotypa könsroller.

I ett Sverige där många hbtq-personer möter homo- och transfobi är det en viktig signal att kommuner och regioner flaggar med regnbågsflaggan och visar att arbetet för alla människors lika värde också inkluderar hbtq-personer.

SD krävde förra året att regnbågsflaggan skulle halas i bland annat Hällefors, Skara och Växjö. Det skulle skicka en helt annan signal. Inte minst i en tid då hbtq-fria zoner inrättas i Polen och Ungern avskaffar möjligheter att ändra juridiskt kön.

Ett parti som konsekvent lägger förslag om att rulla tillbaka arbetet för hbtq-personers rättigheter och hälsa kan knappast förvånas över att de inte välkomnas på alla Pride-festivaler.

I en demokrati är det civilsamhällets roll och rätt att ställa krav och granska de politiska partierna. Det säger en del att SD:s svar på kritik är att vilja dra in kommunalt stöd till Pride-festivaler, kvinnojourer, och organisationer för hbtq-personer.

RFSU tystnar inte, vi kommer fortsätta uppmärksamma när SD:s företrädare lägger förslag som begränsar människors rätt till sin kropp och sexualitet.

Hans Linde, förbundsordförande RFSU