Till sidans huvudinnehåll

Lagstifta om gratis mensskydd i skolan

En regering som värdesätter barns rättigheter och jämställdhet bör lagstifta om gratis mensskydd i skolan. För att sätta press på politiker har föreningen Mensen lanserat uppropet #enmenskligareskola.

Menscykeln är vardag för halva befolkningen. Denna naturliga kroppsfunktion skär genom ekonomiska, hälsomässiga och sociala sfärer och omgärdas av tabun, mensfattigdom och kunskapsluckor.

I en resolution från FN:s råd för mänskliga rättigheter sammanfattas att alla som har mens måste ha tillgång till mensskydd samt kunskap om kroppen.

Det ska finnas stöttande normer i samhället och en infrastruktur för att hantera sin mens. Finns inte detta så påverkas jämställdhetsutvecklingen negativt och hindrar menstruerande personers åtnjutande av mänskliga rättigheter, framförallt rätten till utbildning och god hälsa.

Mensfattigdom och begränsande tabun är ett globalt problem. Det slår hårdare mot dem som lever i extrem fattigdom men det betyder inte att vi kan blunda för läget i vår närmiljö.

Rädda Barnen rapporterar att barn i Sverige har procentuellt större risk att växa upp i fattigdom jämfört med de nordiska grannländerna. Enligt BRIS har var tolfte barn föräldrar med skulder hos Kronofogden.

Även om mensfattigdom inte drabbar den stora massan i Sverige så förekommer det och innebär stora konsekvenser för de drabbade. Fler dimensioner än den ekonomiska spelar in.

Tabun och skamkänslor gör att barn upplever det obekvämt att ställa frågor om mens, köpa eller låna ett mensskydd. Vissa går med samma skydd längre än rekommenderat eller tvingas till nödlösningar såsom att använda toapapper, vilket skapar oro för hälsan och stress för att blöda igenom.

Detta bekräftades av en Sifoundersökning som Mensen genomförde i våras. Gratis mensskydd i skolan är ingen universallösning mot begränsande tabun men ett stort steg i rätt riktning och i linje med Skollagens mål.

Skollagen säger att skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning samt att utbildningen ska utformas i enlighet med demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna om alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet.

Skolan är elevernas arbetsmiljö och den ska vara inkluderande, jämlik och trygg.

Det är omöjligt om barn går och oroar sig för att belasta familjens ekonomi när de behöver ett paket bindor, stannar hemma för att de inte får tag på mensskydd eller äventyrar sin hälsa för att de tvingas använda ett mensskydd för länge.

Flera länder har lagstiftat om gratis mensskydd i skolan efter att behovet visat sig vara stort, exempelvis England och Nya Zeeland. Runt om i Sverige har elever själva drivit frågan på sina skolor och tillgängliga mensskydd är något målgruppen efterfrågar.

För att respektera barns integritet och kroppsliga autonomi bör det erbjudas ett urval av mensskydd som är lätta att få tag på utan att de tvingas fråga runt. Det kostar givetvis pengar men innebär vinster för både individer och samhället.

Avklarad skolgång med godkända betyg ger framtidstro och fler möjligheter i livet. Det är av största vikt att maximera förutsättningarna för arbetsro, inlärning och koncentration för alla elever. Därför behövs #enmenskligareskola!

Emy Lynch, tf. ordförande Mensen – forum för menstruation
Hanna Thessén, förbundsordförande Rädda Barnens ungdomsförbund
Hans Linde, Förbundsordförande RFSU
Tove Lindahl Greve, generalsekreterare Majblommans riksförbund
Louise Johansson, programansvarig My Period is Awesome