Till sidans huvudinnehåll

"Skrota mamma-pappa-barn som enda sanning"

Snart kan vi få en könsneutral familjelagstiftning i Sverige. Samtidigt lyser frågan om att fler än två personer ska kunna vara rättsliga föräldrar till sitt barn med sin frånvaro; en fråga om att öka tryggheten för många barn i dagens Sverige. Det skriver Hans Linde med flera i debattartikel i Göteborgsposten den 3 februari 2023.

I dagarna gick remisstiden ut för den statliga utredning som lagt fram ett efterlängtat förslag om en ny föräldrabalk. Det finns ett stort behov av en ny familjelagstiftning. Den nuvarande lagen har i grunden inte ändrats sedan 40-talet. Den skapar problem för familjer där föräldrarna är av samma kön, är fler än två eller där en eller flera föräldrar har ändrat juridiskt kön. Så kan vi inte ha det. Vi måste ha en lag där barnets bästa är i fokus och där alla, oavsett könsidentitet, sexuell läggning, samlevnadsform och genetisk koppling till sitt barn, behandlas lika.

Därför välkomnar vi stora delar av de förslag som presenterats i utredningen “Alla tiders föräldraskap - ett stärkt skydd för barns familjeliv”.

Könsneutralt föreslås

För det första ska alla föräldrar registreras som just föräldrar. Utredningen föreslår att ett könsneutralt språk införs. Problemet nu är att lagen pekar ut samkönade par och tvingar föräldrar att röja sin transbakgrund.

För det andra ska möjligheten att avregistrera ett föräldraskap begränsas till tre år. I dag riskerar en del att få sitt föräldraskap avregistrerat vid en separation eller vårdnadstvist. Det gäller föräldrar som använt privat donator eller anonym donator på klinik utomlands, men som inte själva fött barnet. Den nya regeln skulle öka barns trygghet genom att minska risken för att barn förlorar en förälder vid separation. Det vore bra för alla, inte minst för hbtqi-familjer som ofta använt donator.

Föräldrafullmakt införs

För det tredje föreslås att en föräldrafullmakt införs, för att göra det enklare att hjälpas åt med barnen. En vuxen som har en föräldraroll men inte är förälder enligt lag, skulle då till exempel kunna få information om skolan, hämta ut medicin och fatta beslut om vård.

Frågan om att fler än två personer ska kunna vara rättsliga föräldrar borde också adresseras. Många barn i dag lever nämligen med fler än två vuxna som tar ett föräldraansvar. Det finns familjer som från start varit fler än två föräldrar, men också de många familjer där en bonusförälder fått en föräldrarelation till sin partnerns barn. Att ge fler än två möjlighet att bli rättsliga föräldrar handlar om att göra livet tryggare för många barn.

Majoritet i riksdagen

Men, först förväntar vi oss att regeringen tar utredningens förslag vidare. I riksdagen finns redan en majoritet för merparten av förslagen. Det är inte värdigt att det finns barn som inte har rätt till hela sin familj. Nu måste regeringen agera för att Sverige ska följa barnkonventionen.

Trifa Shakely, förbundsordförande RFSL

Hans Linde, förbundsordförande RFSU

Christina Olsson, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges Makalösa Föräldrar