Till sidans huvudinnehåll

RFSU:s remissyttrande över Folkhälsomyndighetens Beslutsunderlag till regeringen om att erbjuda pojkar vaccination mot humant papillomvirus inom det nationella vaccinationsprogrammet för barn (02403-2016-3.4.4)