Till sidans huvudinnehåll

Sverige kan göra mer för gravida på flykt

Varannan minut dör en kvinna eller en flicka av en graviditet eller förlossning. När en naturkatastrof inträffar, ett krig rasar eller när människor är på flykt är kvinnor och flickor extra utsatta. Sexuella övergrepp, våldtäkter och barnäktenskap ökar, möjlighet till preventivmedel, abort- och mödravård minskar. Sverige är världens femte största givarland av katastrofbistånd. Vår regering kan göra skillnad för dessa kvinnor och flickor.

Vid en humanitär kris läggs ofta fokus på direkta insatser som vatten, mat och tak över huvudet. Men vi glömmer att kvinnor inte slutar vara gravida och att det sexuella våldet ökar i krig och konflikt. Det gör även barnäktenskap och med dem risken för komplikationer vid förlossning och graviditet, eftersom tonårsflickorna inte är mogna för att föda barn. Det som finns av sexualundervisning, preventivmedel, mödravård och säker abortvård minskar eller försvinner helt. Här har Sverige ett ansvar att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) inte glöms bort i det humanitära arbetet. Sverige kan visa vägen, både politiskt och finansiellt.

Vi är flera organisationer som har gått samman i ett nätverk för att arbeta mot sexuellt våld och för sexuella rättigheter i humanitära kriser. Som ett led i detta arbete kommer vi att gå ut på gatorna runt om i Sverige den 11 maj och marschera mot mödradödligheten. Barnvagnsmarschen är RFSU:s manifestation för att uppmärksamma frågan och för att sätta tryck på Sveriges regering att agera ännu mer.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter behöver bli en del av de grundläggande insatserna vid krissituationer – precis som mat och vatten eller vaccin. Lösningen handlar både om hur bistånd fördelas men också att organisationer på plats prioriterar detta i sitt arbete. En konkret åtgärd som kan göra stor skillnad är att ha en ansvarig koordinator på plats som leder arbetet med att skapa funktioner för sexuell och reproduktiv hälsa. Tillgång på till exempel preventivmedel och säkra aborter räddar liv, liksom förebyggande arbete mot barnäktenskap.

Fakta talar sitt tydliga språk. Kvinnor och flickor på flykt är en av de de mest utsatta grupperna i världen på grund av diskriminering och våldsutsatthet. Att vara gravid under en katastrof kan vara ett livshotande tillstånd.

Den goda nyheten är att mödradödligheten kan stoppas. Tillgång till sexualupplysning, preventivmedel, säkra aborter och mödrahälsovård skulle kunna förhindra 9 av 10 dödsfall. Vi vill att Sverige arbetar för att kvinnor och flickor som lever på flykt och i humanitärt utsatta situationer inte utsätts för sexuellt våld och får tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård. Sverige kan visa vägen.

Anna-Karin Johansson, Generalsekreterare på RFSU
Petra Tötterman Andorff, Generalsekreterare Kvinna till Kvinna
Eliot Wieslander, Generalsekreterare i Läkare i världen
Mariann Eriksson, Generalsekreterare för Plan International Sverige
Lena Ingelstam, Chef Internationella Programmet, Rädda Barnen
Eric Lysén, Internationell Chef, ACT Svenska kyrkan