Till sidans huvudinnehåll
Nyfödd bebis sover invirad i en filt, svartvitt foto.

Åtta miljarder människor på jorden – nu måste fler få bestämma över sina egna kroppar

Vi lever friskare och längre liv och blir fler på jorden. Det betyder att fler måste få sina rättigheter uppfyllda – till exempel genom att själva få bestämma när man blir förälder och hur många barn man skaffar. Det visar en ny rapport från FN:s befolkningsfond, UNFPA.

Idag lanserar RFSU och FN:s befolkningsfond (UNFPA) tillsammans med Nordiska Afrikainstitutet FN:s befolkningsrapport med titeln "8 miljarder liv, oändliga möjligheter – argument för rättigheter och valmöjligheter".

I november blev världens befolkning 8 miljarder människor, ett tecken på att vi lever friskare och längre liv. Samtidigt är det genomsnittliga globala födelsetalet det lägsta någonsin. Två tredjedelar av världens människor lever på en plats där det föds färre barn än det antal som krävs för att ersätta den äldre befolkningen. Andra bor i länder med kraftig befolkningstillväxt.

Rangordningen av världens folkrikaste länder kommer att förändras avsevärt under de kommande 25 åren. Till exempel kommer Indiens befolkning att gå om Kinas befolkning.

Är vi “för många” eller är vi “för få”?

FN-rapporten lyfter bland annat att det är viktigt att inte överdriva globala utmaningar kopplat till höga födelsetal. Vissa debattörer hävdar till exempel att det föds ”för många” – speciellt i låginkomstländer – och att tillväxten måste kontrolleras. Samma röster pekar gärna på befolkningskontroll som ett sätt att motverka klimatkrisen. Men att kontrollera hur många barn människor föder är på många sätt ett förlegat – och farligt – sätt att se på befolkningsfrågor. Det är nämligen inte så enkelt. 

De rikaste tio procenten står för hälften av alla utsläpp av växthusgaser

En liten, rik minoritet av världens befolkning står för mer än hälften av alla utsläpp. Att då bara fokusera på antal födda barn tar fokus från verkliga och långsiktiga lösningar, som till exempel att minska konsumtionen och utsläppen i de rika länderna. Rapporten är också kritisk till att låga födelsetal ensidigt framhävs som orsaken till åldrande, brist på arbetskraft och ekonomiska problem.

Rättigheter och val: vem har dem och vem har dem inte?

Frågan är inte om den mänskliga befolkningen är för stor eller för liten. Det handlar snarare om vilka som kan få sina rättigheter uppfyllda och vilka som inte kan det. Inte minst rör det rätten att välja hur många barn man vill ha och när man vill ha dem.

Nästan hälften av världens alla kvinnor saknar rätten att själva bestämma

Omkring 44 procent, nästan hälften av alla kvinnor, kan inte bestämma över sina egna kroppar, de kan inte välja preventivmedel eller bestämma när de vill ha barn och med vem.

I världen är nästan hälften av alla graviditeter oönskade och bara en fjärdedel av kvinnor i många låg- och medelinkomstländer kan bestämma över sin egen fertilitet. FN har tydligt visat kopplingen mellan oönskade graviditeter och fattigdom, ojämlikhet, mödradödlighet och låg utbildningsgrad.

I stället för befolkningskontroll – arbeta för allas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter

En mamma med ett barn i famnen håller i en spiral, bakom henne sitter fler föräldrar och barn, foto.
SRHR handlar om att alla har rätt att själva bestämma över sin kropp och sexualitet. Ett exempel är rätten till information om olika preventivmedel för att själv kunna välja hur många barn man vill ha.

Ett framgångsrikt arbete för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) måste vara rättighetsbaserat och utgå från människors egna frågor och behov. Syftet ska vara att stärka individers möjlighet att göra egna och informerade val om sin kropp och sin sexualitet. Arbetet måste byggas på en tilltro att människor är kapabla att själva fatta beslut om sin kropp och sexualitet genom att de får förutsättningar att göra det.

När fler får sina rättigheter respekterade och ett ökat självbestämmande förändrar det livet för miljoner människor och våra samhällen. För friheten att själva bestämma om, när och med vem vi skaffar barn är grundläggande för våra liv.