Till sidans huvudinnehåll
En grupp unga sitter runt ett bord och tittar när en person visarupp en kondom under ett möte om familjeplanering och sexuell och reproduktiv hälsa, foto.
Sexualundervisning är inte bara viktigt för människors sexuella hälsa – det är också viktigt för demokratin. På bilden pågår samtal om familjeplanering och kondomanvändning bland unga i Nairobi, Kenya.

Ingen verklig demokrati utan sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

President Joe Biden öppnar idag, den 29 mars, ett digitalt toppmöte om demokrati, kallat Summit for Democracy. En rad länder, inklusive Sverige, ska tillsammans med andra aktörer diskutera lösningar på hoten mot demokratin. Dessvärre står tillgång till sexuella och reproduktiva rättigheter, SRHR, inte på dagordningen. Det är en missad chans för världsledare att diskutera hur preventivmedel och sexualundervisning kan vara nyckeln till en demokratisk utveckling.

Så kan preventivmedel och sexualundervisning leda till demokratisk utveckling

Friheten att kunna bestämma över sin egen kropp är en förutsättning för att kunna delta i samhällets utveckling. Preventivmedel minskar exempelvis drastiskt antalet oönskade graviditeter och osäkra aborter, vilket direkt gynnar kvinnor och flickors tillgång till utbildning och avlönat arbete. Sexualundervisning ger unga människor kunskap och verktyg att ta makt över sin egen kropp.

Genom att investera i SRHR-insatser, inklusive tillgång till preventivmedel, allsidig sexualundervisning och mödrahälsovård, kommer människor inte bara få möjlighet att leva ett hälsosammare och mer jämställt liv – de kommer också att få tillgång till ekonomisk, politisk och social makt och, i förlängningen, bidra till en demokratisk utveckling.

Ingen makt över kroppen – ingen makt i samhället

Det här är inga nyheter för världens ledare. Trots det saknar över 257 miljoner kvinnor i låg- och medelinkomstländer tillgång till preventivmedel. I Afrika söder om Sahara är andelen kvinnor som saknar tillgång till moderna preventivmedel 44 procent. Ungdomar och kvinnor och flickor med lägre utbildning på landsbygden, liksom de som tillhör olika minoriteter, har sämst tillgång till preventivmedel. Osäkra aborter slår särskilt hårt mot samma grupper. 97 procent av alla osäkra aborter sker i låg- och medelinkomstländer.

Så länge kvinnor och flickor inte bestämmer om och när de ska få barn, gifter sig eller drabbas av allvarliga skador i samband med förlossningar kommer deras deltagande i den formella ekonomin, politiken och samhället i stort att förbli begränsat.

De som begränsar sexuella och reproduktiva rättigheter sätter också stopp för andra friheter 

Begränsningar av SRHR sker ofta parallellt med begränsningar av andra friheter som yttrande-, press- och organisationsfrihet. Polen, Ungern, Iran, Ryssland och Afghanistan är bara några exempel på kopplingen mellan en antidemokratisk utveckling och begränsningar av kvinnors, flickors, ungdomars och hbtqi-personers rättigheter. Under de senaste två åren har hbtqi-organisationer tvingats stänga i en rad länder, inklusive Ryssland, Ghana, Kina och Uganda. Kvinnorättsaktivister fortsätter att utsättas för hot och trakasserier.

Så kan regeringen skapa en mer effektiv utrikes- och biståndspolitik

Den svenska regeringen gör rätt i att sätta demokratiskt utveckling, kvinnors rättigheter och SRHR i fokus i sin utrikespolitik. Men regeringen missar möjligheter till en mer effektiv utrikes- och biståndspolitik om man inte tydligare kopplar SRHR till demokratisk utveckling.

Detta kan göras genom att

  • Använda högnivåmöten som just Summit for Democracy till att särskilt lyfta SRHR som en grundförutsättning för demokrati.
  • Satsa mer på grundorsakerna till bristande deltagande i ekonomisk och demokratisk utveckling genom att investera i preventivmedel för alla, mödrahälsovård i och ungas tillgång till SRHR.
  • Var en tydlig röst för och finansiera de mest omstridda SRHR-frågorna, inklusive säker abort, sexualundervisning och hbtqi-rättigheter, även i auktoritära länder där motståndet mot dessa rättigheter är kompakt.
  • Gör en särskilt satsning på organisationer och rörelser som arbetar för SRHR, hbtqi och jämställdhet i antidemokratiska länder. De spelar en helt central roll i kampen mot krafter som vill begränsa människors fri- och rättigheter, inklusive deras SRHR.