Barnvagnsmarschen

Varannan minut dör en kvinna för att hon blivit gravid. Mödradödligheten ökar i kriser och konflikt. Det här går att förändra – allt som behövs är politisk vilja och resurser! I Barnvagnsmarschen 2019 kraftsamlar vi tillsammans med bland andra Läkare utan Gränser och Läkare i världen.