Barnvagnsmarschen

9 av 10 dödsfall går att förhindra med politisk vilja och resurser. Ju fler vi är, desto hårdare kan vi trycka på att kvinnors liv ska respekteras. Därför är du viktig i marschen den 26 maj!

Gå med oss på över 50 orter på lördag! 

Den 26 maj marscherar vi igen över hela Sverige för rätten att själv bestämma över sin kropp och för att öka trycket på politikerna att satsa på säkra aborter och god förlossningsvård.

Här hittar du alla orter där Barnvagnsmarschen ordnas. Listan uppdateras efterhand som nya marscher tillkommer. Gå in på ditt närmaste evenemang och anmäl att du kommer. I år går människor på hela 55 orter Barnvagnsmarschen för allas rätt att överleva en graviditet. Var med i kampen mot mödradödlighet du också!

 
800 dödsfall per dag

Varje dag dör fler än 800 kvinnor i världen på grund av att de blivit gravida. Orsakerna är bland annat bristande tillgång till preventivmedel, säkra aborter, sexualupplysning och mödravård. När mödradödligheten sjunker hjälper det hela samhällen att lyfta sig ur fattigdom, eftersom dessa två är starkt sammankopplade. 

Går det verkligen att förändra något?

Ja! Under 2015 uppskattades 303 000 kvinnor världen över dö i mödradödlighet.

Trots det höga antalet är det en global minskning med över 40 procent sedan 1990.  I Bangladesh minskades mödradödligheten med 70 procent mellan år 1990 och 2015. Detta var möjligt genom bland annat bättre mödravård och stärkande av kvinnors rättigheter.

Förändringar är möjliga när människor står upp för varandras rättigheter. Ditt deltagande på barnvagnsmarschen är därför viktigt. 

Läs mer om barnvagnsmarschen och om vårt arbete mot mödradödlighet här.  

 


Men resten av året då? 

RFSU arbetar hela året i kampen mot mödradödligheten. Så när du blir medlem, skänker en slant eller på annat sätt stödjer RFSU:s arbete är du med och påverkar världen. Med ditt engagemang är vi fler som kan sätta press på politiker. Din insats gör skillnad!