Till sidans huvudinnehåll
En tonårskille i dunjacka på en gata i ett villaområde

Hemma – sexualupplysning för familjehem

Puberteten och pirr. Men också utsatthet. Med verksamheten Hemma vill RFSU få fler familjehem att ta snacket.

Barn och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten har överlag sämre sexuell hälsa och är mer utsatta än andra unga. Det vill projektet Hemma ändra på. Verksamhet riktar sig till familjehem, jourhem och kontaktfamiljer och syftet är att stötta dem i att prata mer om kroppen och sex med de unga de möter. 

Material från verksamheten Hemma

Materialet består av en handbok och av filmer och poddar med tillhörande reflektionsfrågor. 

Handboken Samtal om sexualitet och relationer

Handboken tar upp frågor som bland annat puberteten, njutning, säkrare sex och ömsesidighet. Men också sexuell utsatthet och andra saker som kan vara svåra att prata om. Handboken riktar sig till dig som är familjehem och ger förslag på hur man kan göra för att starta samtal. Handboken Samtal om sexualitet och relationer (pdf)

Filmer och poddar

Filmerna och poddarna bygger på intervjuer med familjehemsföräldrar och placerade ungdomar och riktar sig till dig som jobbar med att handleda familjehem, jourhem och kontaktfamiljer. Till materialet finns reflektionsfrågor som kan användas för att skapa samtal om till exempel kärlek, sex, relationer och risker. 

Filmerna och poddarna kan också användas när man träffar unga, men då behöver deras tankar och funderingar vara i centrum.

Se filmerna 

Gina


Gina bor tillsammans med Maryam och Sara. I familjen uppstår situationer som leder till konflikter och Gina och Maryam tycks ha svårt att förstå varandra. Filmen handlar om att känna oro.

Amir


Amir bor med Linus och Adina. Amir tycks inte må riktigt bra och det verkar som att han håller mycket inom sig. Filmen handlar om att vara tonåring och ny i Sverige, men också om en tillvaro med motstridiga förväntningar.

Liam


Liam bor tillsammans med Lena och Niklas. Lena visar att hon tycker att frågor som rör sex och relationer är viktiga, men ändå blir det inte riktigt bra. Filmen handlar om hur förutfattade meningar kan påverka ens bemötande och möjlighet att ge stöd till den som är ung.

Lyssna på poddarna

Hend

Hend kommer från en bakgrund där hon har levt under hård social kontroll. I det här avsnittet berättar hon om sina tankar kring hur man kan ta reda på vem man är och vad som blir bra för en själv. Podden med Hend (mp3)

Amanda

Amanda har stor erfarenhet av att vara familjehemsförälder och har utvecklat strategier för att vara ett stöd. I det här avsnittet berättar hon om hur hon ser på sin roll i relation till samtal om sexualitet och relationer. Podden med Amanda (mp3)

Ronny

Ronny har öppnat sitt hem för en ensamkommande ungdom utan att ha någon tidigare erfarenhet av att vara familjehem. I det här avsnittet sätter han ord på hur han har tänkt och känt i sin nya roll. Podden med Ronny (mp3)

Reza

Reza är 17 år och kom till Sverige för tre år sedan. Han är född i Afghanistan men har levt flera år i Iran. I det här avsnittet berättar han hur det har varit för honom att vara ny i Sverige. Podden med Reza (mp3)

Reflektionsfrågor

Reflektionsfrågorna, poddarna och filmerna riktar sig främst till dig som möter familjehem vid handledning, enskilda samtal, utbildningar och gruppträffar. Reflektionsfrågor för samtal om sexualitet och relationer (pdf)

Kontakt med verksamheten Hemma

Jobbar du inom familjehemsvården och önskar att RFSU kommer och presenterar materialet? RFSU erbjuder också utbildningar av familjehem och yrkesverksamma inom familjehemsvården. Ta kontakt så berättar vi mer!

Utbildningar för familjehem och yrkesverksamma inom familjehemsvården

RFSU erbjuder också utbildningar av familjehem och yrkesverksamma inom familjehemsvården. Vi erbjuder alltifrån heldagsutbildningar med uppföljning på er enhet, till föreläsningar och workshops skräddarsydda för era behov och önskemål. Ta kontakt så berättar vi mer! Du kan läsa mer här

hanna.weber-vernet@rfsu.se (Stockholm och övriga Sverige)
fredrik.alenius@rfsu.se (Uppsala)
elin.k.johansson@rfsu.se (Västra Götaland)
anette.grander@rfsu.se (Skåne)

Mer material inom projektet Hemma

Utredning av familjehem – ett stöddokument

Hemma har bidragit till framtagandet av stödfrågor kopplat till sexualitet och relationer som kan användas i utredningar av familjehem. Stöddokumenten är tänkta som ett stöd och som en checklista. Familjehemssekreteraren använder de frågor som är relevanta i sin utredning. 

FoU Södertörn har tillsammans med familjehemssekreterare sedan tidigare utarbetat intervjufrågor som kan användas i utredningar av familjehem. Frågorna utgår från BBIC-materialet. Under 2019 vidareutvecklades materialet inom ramen för Hemma-projektet. Med utgångspunkt från grundmaterialet hölls en gemensam workshop med familjehemssekreterare från Södertörnskommunerna. Hela materialet uppdaterades men fokus var på normer och värderingar som också fick ett eget avsnitt i det nya stöddokumentet. 

Stöddokument att ladda ner

Första mötet – utredning av familjehem, med koppling till BBIC (pdf) 

Andra mötet – hembesök. Utredning av familjehem, med koppling till BBIC (pdf)