Till sidans huvudinnehåll

Utbildningar för att stärka den sexuella hälsan hos familjehemsplacerade unga

RFSU Stockholm utbildar familjehem och yrkesverksamma om hur familjehemsvården kan arbeta hälsofrämjande för placerade ungas sexuella hälsa. Genom att öka öppenhet kring samtal om sexualitet och relationer kan familjehemsvården göra stor skillnad för placerade unga.

RFSU Stockholm har sedan 2017 kartlagt behov och önskemål kring  vilket stöd familjehemsföräldrar och yrkesverksamma inom  familjehemsvården önskar för att utvecklas i sina olika roller i relation  till frågor som rör sexualitet, relationer och sexuell hälsa. 

Stödmaterialet Samtal om sexualitet och relationer är resultatet av  det arbetet. Materialet består av en handbok, filmer, poddar och  reflektionsfrågor. Det kan laddas ner kostnadsfritt här Samtal om sexualitet och relationer

Våra erfarenheter sprids nu nationellt och vi erbjuder utbildningar för familjehem och/eller yrkesverksamma inom familjehemsvården. 

Utbildningarna genomförs digitalt eller fysiskt beroende på önskemål och utifrån de  restriktioner som råder för tillfället.  

Exempel på utbildningspaket 

Utbildning för familjehem 

  • Familjehemsutbildning i två delar: Prata sex och relationer med placerade unga (2* 3h, tex kvällstid) 

Utbildning för yrkesverksamma 

  • Heldagsutbildning familjehemssekreterare/barn 
    sekreterare/konsulenter: Arbeta med ungas sexuella hälsa i familjehemsvården (6 h) 

Utbildning för både yrkesverksamma och familjehem 

  • Heldagsutbildningfamiljehemssekreterare/ barnsekreterare/
    konsulenter: Arbeta med ungas sexuella hälsa i familjehemsvården (6 h) 

  • Familjehemsutbildning i två delar: Prata sex och relationer med placerade unga (2* 3h,  tex kvällstid) 

För fler utbildningspaket, prisuppgift samt mer information  vänligen kontakta hanna.weber-vernet@rfsu.se