Till sidans huvudinnehåll

Om RFSU:s familjerådgivning

RFSU-kliniken är en del av Riksförbundet för sexuell upplysning, etablerat 1933. Vi har avtal med Stockholms stad inom området kundval Familjerådgivning.

Vi erbjuder kvalificerad relationsrådgivning med sexologisk spetskompetens när svårigheter med närhet, lust och intimitet orsakar relationsproblem eller när andra problem och konflikter i familjen återverkar på relationen. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och hos oss möter ni mycket erfarna familjerådgivare med hög kompetens inom området relation och sexualitet. Vi har familjerådgivare som talar spanska och engelska. RFSU-kliniken är HBTQ-certifierad genom RFSL.

Vanligtvis omfattar kontakten upp till 5 samtal. Vid särskilda skäl upp till 10 samtal. 

RFSU-kliniken har även uppdrag inom Stockholms läns landstings ”Vårdval sexuell hälsa”. Vid behov  kan vi därigenom samverka med denna del av RFSU-kliniken, där vi tar emot enskilda med sexuella frågor och problem. RFSU:s familjerådgivning och vår mottagning för sexuell hälsa finns i Söderhallhuset på Medborgarplatsen 3.