Till sidans huvudinnehåll

Proposition: Nytt idéprogram för RFSU

Här kan du läsa om RFSU:s förbundsstyrelses proposition till nytt idéprogram.

RFSU:s nya idéprogram föreslås heta “Kompassen”

Det beskriver organisationens grundläggande värderingar och ska hjälpa oss att ta ställning i sexualpolitiska frågor och andra frågor i vår omvärld. Kompassen ska ses som vägledande när vi utformar vår verksamhet, samarbetar med andra och organiserar oss. De värderingar som uttrycks i Kompassen kommer vara styrande för all verksamhet i hela RFSU – oavsett om man befinner sig på lokal, nationell eller internationell nivå.

Ta del av hur Kompassen ska användas, beskrivning av förslaget till nytt idéprogram och hur det tagits fram i propositionen: 

Ladda ner propositionen Nytt idéprogram för RFSU (pdf)

Beslut om nytt idéprogram tas på kongressen

Propositionen till nytt idéprogram kommer att röstas om på kongressen 2023. Det går bra att som enskild medlem eller lokalförening lägga motioner som rör det nya idéprogrammet, fram till och med den 2 mars. Läs mer om hur du skriver en motion här