Till sidans huvudinnehåll

Broschyren “Sex och trans” riktar sig inte till mellanstadieelever

I april 2021 diskuterades vår broschyr "Sex och trans" på Twitter. Broschyren har felaktigt påståtts rikta sig till mellanstadieelever.

 "Sex och trans" riktar sig till transpersoner och personer som har sex med transpersoner. Den togs fram 2015 eftersom det fanns ett behov av sexualupplysning speciellt riktad till denna grupp. Transpersoner har sämre sexuell hälsa än genomsnittsbefolkningen och transpersoners sexualitet har länge varit osynliggjord.

Broschyren har hittats i en mellanstadieskola i Umeå. Vi vet inte hur den har hamnat där. Vi tycker att är det är viktigt att det material som används på skolor är anpassat efter åldersgruppen. Just denna broschyr riktar sig inte till mellanstadieelever. Vi har annat material som passar just mellanstadieelever väldigt bra.

Broschyren tar bland annat upp frågor om sex, kommunikation och ömsesidighet. Men även att komma ut som transperson i en ny relation och att känna sig hemma i sin kropp och om identitet. Vi har fått mycket fin feedback från målgruppen som den riktar sig till.

I just "Sex och trans" har vi lite mer explicit bildspråk än vi brukar. Vi tog fram materialet i dialog med transorganisationer och transpersoner som efterfrågade ett material som inte bara fokuserade på problem och ohälsa och som var lustbejakande.