Till sidans huvudinnehåll
En brits på ett sjukhus. Bredvid syns en ultraljudsapparat.

Bakslag för aborträtten i Georgien

Det georgiska hälsoministeriet har oväntat annonserat förändringar i abortlagstiftningen. Den nya lagen börjar gälla om mindre än två månader.

Den 26 oktober gjorde den georgiska regeringen flera betydande ändringar i abortlagstiftningen. Ändringarna tillkännagavs på hälsoministeriets webbplats, utan någon förvarning eller förklaring. Det har inte heller skett i samråd med vårdpersonal eller annan expertis.
– De läkare vi pratat med är bestörta. Ingen vet varför de här ändringarna görs eller hur det är tänkt att de ska genomföras. Det är mycket märkligt att besluta om de här förändringarna utan att först rådgöra med dem som utför aborter idag, säger Lika Mamatsashvili från RFSU:s partnerorganisation Tanadgoma.

Person i ljusblå skjorta står upp i en buss.
Lika Mamatsashvili

Risken för osäkra aborter ökar

Ändringarna utfärdades genom en order från hälsoministern och träder i kraft den 1 januari 2024. De innebär bland annat att patienten är skyldig att träffa, inte bara en läkare, utan även en psykolog och en socialarbetare innan en abort kan utföras. Den obligatoriska betänketiden på fem dagar från konstaterad graviditet kvarstår. Ändringarna innebär också att man måste söka sig till en klinik för slutenvård för att göra medicinsk abort efter sju veckor. Sammantaget gör de nya reglerna abort mycket mindre tillgängligt.
– Vi förstår inte hur det ska gå till att få tag på en socialarbetare och en psykolog i samband med varje abort. Det här kommer definitivt öka risken för osäkra aborter, särskilt för de kvinnor som bor på landsbygden som har långt till de större klinikerna, säger Lika Mamatsashvili.

Går emot internationella rekommendationer

Enligt Madeleine Karlsson, programansvarig för Georgien på RFSU, är lagändringarna inte i linje med internationella rekommendationer om hälsa och mänskliga rättigheter.
– All rådgivning om abort måste vara frivillig, enligt Världshälsoorganisationen WHO:s rekommendationer. Att införa obligatorisk abortrådgivning av en psykolog eller socialarbetare undergräver kvinnors personliga integritet och självständighet i beslutsfattandet, och skulle göra säkra aborter dyrare och svårare att få tillgång till för kvinnor i Georgien.

Lagändringarna stort bakslag

Lagändringarna är ett stort bakslag för Tanadgomas aborträttsarbete. Organisationen fick nyligen ett alternativt protokoll godkänt och inlagt i de nationella riktlinjerna för abort. Tack vare detta skulle en abortsökande bara behöva göra ett fysiskt läkarbesök istället för två. Nu blir denna variant svår att omsätta i praktiken. Men kanske finns det ändå ett visst hopp. Inom kort ska Tanadgoma och andra civilsamhällesorganisationer som arbetar för abort samt experter inom abortvård träffas för att samla sina krafter.
– Vi hoppas på att hitta rutiner och sätt att gå runt de nya bestämmelserna. Exakt hur det ska gå till är dock oklart i nuläget, men kanske skulle några av de många vårdbesöken kunna ske över telefon, säger Lika Mamatsashvili.

Text och foto: Ulrika Hammar