Till sidans huvudinnehåll
Bildcollage med porträtt på Lina Fridén, RFSU:s förbundsordförande, och Ingela Holmertz, RFSU:s generalsekreterare

RFSU: Därför anmäler vi SVT:s “Transkriget” till granskningsnämnden

Idag anmäler RFSU SVT:s dokumentär “Transkriget” till granskningsnämnden för radio och tv. Dokumentären ger en ensidig bild av transvården och utelämnar viktiga uppgifter om hur vården bedrivs.

– Det handlar om människors liv och hälsa. Transpersoners behov av vård och en ny könstillhörighetslag är viktiga frågor som inte får hanteras på det här vinklade sättet, säger Ingela Holmertz, generalsekreterare på RFSU.

Bryter mot reglerna för radio och tv

Enligt reglerna för radio och tv ska det som sänds i SVT vara sakligt, opartiskt och visa särskild hänsyn till mediets genomslagskraft. Kontroversiella ämnen får inte behandlas på ett ensidigt sätt och uppgifter av betydelse ska vara korrekta.

RFSU anser att SVT:s dokumentär Transkriget bryter mot flera av dessa principer

Till exempel påstår man i dokumentären att könsdysfori är en “kultursjukdom” och att vården bedrivs utan vetenskapligt stöd. Det stämmer inte.
– Många som väntar på vård mår mycket dåligt. Vi vet att könsbekräftande vård och psykosocialt stöd räddar liv. Detta faktum nämner SVT inte med ett ord, säger Lina Fridén, förbundsordförande för RFSU.

Dokumentären påstår att det går snabbt och lätt att ändra juridiskt kön idag, vilket inte stämmer. Programmet utelämnar också forskning, till exempel den som visat att 96 procent inte ångrar sin könsbekräftande behandling. Inte heller nämns ny forskning om att 94 procent  av unga fortsätter identifiera sig som trans fem år efter att de påbörjat sin transition. Dessutom påstår man att en ny könstillhörighetslag skulle leda till att ännu fler söker vård, utan att ge några belägg för det.
– Tvärtom skulle en lag byggd på självbestämmande skilja juridik och medicin åt. Med en ny könstillhörighetslag skulle vårdpersonalen kunna fokusera på att ge bästa möjliga vård, förklarar Ingela Holmertz.

Det verkliga transkriget nämns inte med ett ord

SVT utelämnar också helt och hållet de hot och den diskriminering som transpersoner utsätts för.
– Vi tycker det är mycket allvarligt att public service inte tar sitt uppdrag på allvar utan i stället sprider konspirationsteorier och rena felaktigheter. Det verkliga transkriget är det som riktas mot transpersoner, säger Lina Fridén.

Nyfiken på källorna? Läs forskningen här

Om könsidentitet, självidentifikation och ånger

"Ånger och detransition vid könsdysfori. En systematisk litteraturöversikt och utvärdering av medicinska aspekter" (2023). SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. 

"Gender Identity 5 Years After Social Transition". Olson et al. Pediatrics (2022) 150 (2): e2021056082.

Om könsdysfori och könsbekräftande vård

"What is Gender Dysphoria?" American Psychiatric Association, APA (2023).

"Standards of Care for the Health of Transgender and Gender Diverse People, Version 8", World Professional Association for Trans Health, WPATH (2022) 

Om transpersoners hälsa

"Mental Health Outcomes in Transgender and Nonbinary Youths Receiving Gender-Affirming Care". Tordoff DM, Wanta JW, Collin A, Stepney C, Inwards-Breland DJ, Ahrens K. JAMA Netw Open (2022).

"Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner – En rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige" (2021). Folkhälsomyndigheten.