Till sidans huvudinnehåll

3 sanningar vi saknar i SVT:s Transkriget

I en ny dokumentär sprider SVT osanningar om transvården i Sverige. Därför anmäler RFSU idag programmet till granskningsnämnden för radio och tv. Här presenterar vi de sanningar som utelämnas i "Transkriget" – för dig som vill veta hur det faktiskt ligger till.

1. Den könsbekräftande vården räddar liv

Könsdysfori är ett allvarligt tillstånd och suicidrisken är hög. Vård och psykosocialt stöd räddar liv. Detta faktum nämner SVT:s “Transkriget” inte med ett ord. Budskapet i programmet är att transvården bedrivs utan vetenskapligt stöd. Det är inte sant.

Att genomgå ett juridiskt könsbyte är idag en lång och komplicerad process och många känner sig ifrågasatta längs vägen. I genomsnitt tar det sex år från att du ställer dig i kö tills att processen är färdig – om du ens får tillgång till vården. I programmet framförs åsikter om att vård sätts in för snabbt när unga människor mår dåligt. Men för de flesta som söker transvård är det inte ett alternativ att vänta och se om det går över.

Könsbekräftande vård kan se ut på många olika sätt och den ska alltid anpassas efter vad du som söker vården har behov av. Så kallade stopphormoner som pausar puberteten och andra hormoner som östrogen och testosteron ges idag bara i undantagsfall, och då i samråd mellan patienter, vårdnadshavare och läkare. För könsbekräftande underlivskirurgi är åldersgränsen idag 23 år och kräver tillstånd från Socialstyrelsen. I vissa undantagsfall är det möjligt att få kirurgi även tidigare, men aldrig tidigare än 18 år. Att barn skulle genomgå oåterkalleliga ingrepp påhejade av aktivister är helt enkelt inte sant.

2. En ny könstillhörighetslag skulle skilja medicin och juridik åt

Idag behöver du först genomgå en lång medicinsk utredning och få en diagnos för att kunna ansöka om att ändra ditt juridiska kön. Det betyder att massor av vårdkontakter är ett uttalat krav trots att det du vill göra kanske bara handlar om en bokstav i passet.

Det finns inget som tyder på att en könstillhörighetslag baserad på självbestämmande på sikt skulle få fler att söka vård för könsdysfori, vilket SVT:s “Transkriget” påstår. I våra grannländer som redan haft sådana lagar i flera år är det fortfarande ett ganska begränsat antal som söker vården. I Norge är det ungefär 400 personer per år.

En ny lag skulle innebära att medicin och juridik skiljs åt. Vårdpersonalen skulle slippa lägga dyrbar tid på byråkratiska processer.

För oss på RFSU är självbestämmande det enda tänkbara. Det är du och bara du som kan bestämma över din kropp, din identitet och hur du vill leva ditt liv.

3. Det riktiga “transkriget” bedrivs av den rörelse som hatar och hotar transpersoner

Hbtqi-rörelsen är en brokig rörelse med många olika tankar och perspektiv – ingen sekt där alla tycker lika, vilket SVT-dokumentären ger sken av. Vi på RFSU och många andra som arbetar med mänskliga rättigheter vill bara att transpersoner ska få den vård de har rätt till och slippa hat och hot och andras åsikter om hur de väljer att leva sina liv. Hbtqi-rörelsen krigar inte mot någon – det vet nog alla som satt sin fot i en prideparad.

De som faktiskt “krigar” mot både transpersoner och andra inom hbtqi-paraplyet nämns dock inte med ett ord i tv-programmet. Idag sprids konspirationsteorier med syfte att ifrågasätta både transpersoners existens och alla människors tillgång till sexualupplysning. I vissa stater i USA finns det numera lagar som säger att lärare inte får prata om könsidentitet med sina elever. Här i Sverige har högerextrema rörelser, också etablerade riksdagspartier, hetsat och hotat mot att hbtqi-personer syns i offentligheten. Det är det riktiga transkriget som vi önskar att SVT kunde prata mer om.

Nyfiken på källorna? Läs forskningen här

Om könsidentitet, självidentifikation och ånger

"Ånger och detransition vid könsdysfori. En systematisk litteraturöversikt och utvärdering av medicinska aspekter" (2023). SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. 

"Gender Identity 5 Years After Social Transition". Olson et al. Pediatrics (2022) 150 (2): e2021056082.

Om könsdysfori och könsbekräftande vård

"What is Gender Dysphoria?" American Psychiatric Association, APA (2023).

"Standards of Care for the Health of Transgender and Gender Diverse People, Version 8", World Professional Association for Trans Health, WPATH (2022) 

Om transpersoners hälsa

"Mental Health Outcomes in Transgender and Nonbinary Youths Receiving Gender-Affirming Care". Tordoff DM, Wanta JW, Collin A, Stepney C, Inwards-Breland DJ, Ahrens K. JAMA Netw Open (2022).

"Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner – En rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige" (2021). Folkhälsomyndigheten.