Till sidans huvudinnehåll

“Viktigt att ge barn ett språk om kropp och kön”

Barn har många funderingar om kroppen, relationer och känslor. Då och då får RFSU frågor om varför vi tycker att det är viktigt att prata med barn om detta – och hur vi gör det. Tyvärr sprids också ibland felaktigheter om vårt arbete. Här berättar vi mer om hur vi arbetar med barn och unga.

Barn behöver ett språk om kropp och kön

– För att förstå sina egna och andras gränser behöver barn ord och utrymme för att beskriva sina känslor och kroppar. Och för att kunna säga stopp när något obehagligt pågår behöver ett barn först kunna identifiera vad som känns bra och inte bra. Det är helt enkelt livsviktigt att ge barn ett språk om kropp och kön, förklarar Maria Bergström, enhetschef på RFSU.

Alla människor har en sexualitet, också barn. Den ser annorlunda ut hos barn än hos vuxna. Barn är nyfikna och vill förstå sin omvärld. De kan ställa frågor om varför människors kroppar ser olika ut, hur barn blir till och varför det kan pirra i kroppen ibland. Det är också vanligt att de utforskar relationer genom lek. När vi talar om “barns sexualitet” är det alltså det vi menar.

Viktigt att inte skam- eller skuldbelägga

Det här behöver vuxna ha kunskap om. Vuxna, både i förskolan och hemma, behöver kunna prata om barns nyfikenhet och frågor istället för att tysta samtalet eller få barnet att känna skuld och skam.

– När vuxna stärker barn i deras nyfikenhet, vetgirighet och kroppskännedom får barnen bättre självkänsla. De lär sig också uttrycka närhet, kärlek och intimitet på sina egna villkor, både idag och när de blir större, förklarar Maria Bergström.

Att stärka barn förebygger sexuella övergrepp

Att stärka barn i de positiva uttrycken för deras sexualitet är alltså både ett sätt att främja hälsa och välmående. Det är också ett sätt att stärka barnens kroppsliga integritet och förebygga sexuella övergrepp, fortsätter hon.

Ett gammalt material, “Snippor och snoppar”, har spridits i sociala medier

Under våren 2023 spreds rykten om RFSU:s arbete kopplat till förskolor i sociala medier. Bland annat spreds urklipp ur ett gammalt material som vi inte längre använder.

Boken “Snippor och snoppar” skrevs 2007. Den riktade sig till personal i förskolor för att stötta dem i samtal om kroppen och sexualitet med barn. Genom samma arbete tog vi fram och lanserade ordet “snippa” eftersom det under den här tiden saknades ett ord för flickors kön.

Sedan boken skrevs har en hel del förändrats, till exempel vårt språkbruk, förskolans läroplan och en del rutiner på förskolor. Boken hade sett annorlunda ut om vi skrev den idag. Alla material har en livslängd och kan bli föråldrade eller kännas som att de inte skildrar vår samtid. Därför sprider vi inte materialet till förskolor längre.

Barns sexualitet – en vägledning

I stället hänvisar vi frågor om barn, kroppar och sexualitet till texten om barns sexualitet på vår hemsida eller till vår skrift från 2015, Barns sexualitet – en vägledning. Den togs fram för att vara ett stöd till föräldrar, förskolepersonal, lärare och andra som vill, men ibland tycker att det är svårt att prata med barn om sexualitet, kroppslig integritet och relationer. 

Varför pratar en del om detta just nu?

Det är ingen slump att boken Snippor och snoppar, som skrevs för 15 år sedan, fick mycket uppmärksamhet i vissa sociala medier under våren 2023. I slutet på april i år publicerade en högerextrem sajt en film om boken. Filmen fick snabbt spridning på Twitter och började nå utanför högerextrema kretsar.

I september 2023 rapporterar både Sverige Radio, SVT och DN om hur det just nu sprids rykten på sociala medier där olika konton påstår att läroplanen för förskolan innehåller “sexundervisning”. Påståenden om boken Snippor och snoppar är ett exempel på sådana rykten, men det har också spridits felaktigheter om andra material från andra aktörer. De falska ryktena har skrämt en del föräldrar och lett till att kommuner och regioner fått frågor om förskolans verksamhet.

Ryktesspridningen som beskrivs är något som vi på RFSU känner igen från sociala medier. Ofta är det världshälsoorganisationen WHO som beskrivs ligga bakom en konspiration som inbegriper allt från covid-vaccin till “normalisering av pedofili”. Nu ser vi att även svenska myndigheter utsätts.

Ämnen som barn, kroppar, relationer och sexualitet kan vara känsliga frågor och ibland väcker det oro hos en del. Det är inte alltid lätt att hitta korrekt och bra information. Det är viktigt att vara källkritisk och fundera över vem som tjänar på att falsk information sprids. 

Vilka konsekvenser får ryktesspridningen?

De allra flesta vuxna i barn närhet vill skaffa sig kunskaper så att de kan möta barns frågor på ett bra sätt. Om felaktig information och oro sprids så riskerar det att skapa en osäkerhet hos vuxna. Det kan leda till att barn och unga inte får de kunskaper och färdigheter de behöver ha med sig i livet.

RFSU har arbetat med unga och sexualundervisning i många år. Vi vet att det finns rörelser som motsätter sig sexualundervisning och därför angriper organisationer som RFSU och andra som står upp för barn och ungas rätt till kunskap.

Kopplingarna mellan motståndet mot SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) och högerextrema nätverk är väl dokumenterade. Det kan ta sig i uttryck genom attacker mot aborträtten och hbtqi-personers rättigheter. På senare år har även motståndet mot barn- och ungas rätt till sexualkunskap ökat. Nu börjar vi se allt mer av detta i Sverige.

RFSU kommer alltid att stå upp för alla människors rätt till kunskap, till kroppslig integritet och rätt att välja hur man vill leva sitt liv. Stöd oss gärna i det arbetet genom att bli medlem eller ge en gåva.