Till sidans huvudinnehåll

Därför lyfter RFSU barns sexualitet

Sexualiteten är ett livslångt utforskande som börjar redan som barn och följer med oss hela livet. Barns sexualitet är ett tabubelagt ämne som kan vara svårt för vuxenvärlden att förhålla sig till och prata om. RFSU har under den senaste veckan fått många frågor om hur vi ser på detta – här förklarar vi vår syn på saken.

Att barn har en sexualitet är ett vedertaget faktum inom till exempel utvecklingspsykologin. Det betyder inte att barns sexualitet är samma som vuxnas. Däremot behöver vuxna ha kunskap och förmåga att prata om sexualiteten hos barn, istället för att skambelägga och vilja gömma undan den. Att skildra barns nyfikenhet och funderingar är inte att sexualisera barn, det är att ta barns behov och frågor på allvar.

Var inte rädd för barns pirriga lekar

Att barn utforskar kroppen och tar med sig det utforskandet in i leken är inte ovanligt. En vuxen närvaro och guidning i vissa av barns lekar är bra, där de kan få hjälp att hitta gränser sinsemellan och att respektera varandra.

Ett barn som lär känna sin kropp, känner pirriga känslor eller ställer frågor som har med sex och relationer att göra, gör inget fel. Sådana frågor uppstår naturligt utifrån barnets mognad och utvecklingsnivå, och då behöver de få svar från trygga vuxna.

RFSU:s sätt att jobba förebygger sexuella övergrepp mot barn

För att förstå sina egna och andras gränser behöver barn ord och utrymme för att beskriva sina känslor och kroppar. Om ett barn ska kunna säga stopp behöver hen först kunna identifiera vad som känns bra och inte bra.

Om vuxenvärlden visar barn att deras lekar och frågor är “förbjudna” eller “farliga” är risken att barnen lär sig att ofarligt utforskande eller nakenhet i sig är något skamfullt. Det kan tysta dem och göra dem mer sårbara ifall de utsätts för något som inte känns bra eller går över deras gränser.

Ett barn som däremot stärks i sin nyfikenhet, vetgirighet och kroppskännedom får en ökad självkänsla och ett stärkt försvar i att få uttrycka närhet, kärlek och intimitet på sina egna villkor - både idag och i framtiden. Att stärka barn i de positiva uttrycken för deras sexualitet är alltså både ett sätt att främja hälsa och välmående och att förebygga övergrepp.

Ett gammalt material, “Snippor och snoppar”, har fått spridning

Boken Snippor och snoppar skrevs 2007 då det saknades ett material för förskolepersonal att ha som utgångspunkt för samtal om kroppen och sexualitet med barn. När en bok faktiskt tar upp dessa frågor blir de talbara och inte hemliga – vilket underlättar för andra frågor och förtroenden.

Boken tar upp många saker som barn kan ha frågor om när det gäller kroppen och relationer. Det finns några enskilda stycken som har väckt frågor, och det kan vi förstå. Sedan 2007 har en hel del förändrats, till exempel vårt språkbruk, förskolans läroplan och en del rutiner på förskolor. Materialet hade sett annorlunda ut om vi skrev det idag. Alla material har en livslängd och kan bli föråldrade eller kännas som att de inte skildrar vår samtid. Därför sprider vi inte materialet till förskolor längre.

Varför pratar folk om Snippor och snoppar just nu?

Det är ingen slump att boken, som skrevs för 15 år sedan, har fått så mycket uppmärksamhet just nu. I slutet på april 2023 publicerade en högerextrem sajt med kopplingar till nazistiska och rasideologiska rörelser en film om boken Snippor och snoppar. Filmen fick snabbt spridning på Twitter och började nå utanför högerextrema kretsar.

Kopplingarna mellan motståndet mot SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) och högerextrema nätverk är väl dokumenterade. Det kan ta sig i uttryck genom attacker mot aborträtten och hbtqi-personers rättigheter; på senare år har även motståndet mot barn- och ungas rätt till sexualkunskap ökat. Att krympa utrymmet för civilsamhället är ett sätt att underminera demokratin. RFSU kommer alltid att stå upp för alla människors rätt till sin sexualitet och kroppsliga integritet.