Till sidans huvudinnehåll
Ett gäng aktivister dansar på en gata, foto.

Efter ordförandeskapet i EU: Stärk engagemanget för jämställdhet, SRHR och hbtqi-rättigheter!

Denna vecka avslutas det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd och det spanska ordförandeskapet tar vid. Nu måste Spanien och EU fortsätta engagemanget för jämställdhet, SRHR och hbtqi-rättigheter, menar RFSU.

Innehåll på sidan

Klicka på länkarna för att ta dig till avsnittet i texten.

– Genom att föra en feministisk utrikespolitik som sätter SRHR i centrum kan EU göra större avtryck som global ledare för alla människors hälsa, rättigheter och välbefinnande. Det är särskilt viktigt i en tid då SRHR, hbtq-rättigheter och arbete för jämställdhet möter stort motstånd och utmaningar, säger Sara Österlund, politiskt sakkunnig på RFSU.

Ny RFSU-rapport vill se fler investeringar och prioritering av SRHR inom ramen för en feministisk utrikespolitik

Idag släpper RFSU rapporten "Time to Act – Opportunities for an EU feminist foreign policy that champions sexual and reproductive health and rights". Rapporten belyser vikten av SRHR i EU:s finansiering och programmering och lägger fram rekommendationer som kan vägleda EU i att effektivt stödja SRHR och främja jämställdhet inom ramen för en feministisk utrikespolitik.

"Time to Act" tar sin utgångspunkt i CONCORD Sveriges rapport "The Game Changer: How a feminist foreign policy can transform societies" och bygger vidare på aspekter och rekommendationer kring SRHR.

Ladda ner rapporten (på engelska) här 

Time to Act – Opportunities for an EU feminist foreign policy that champions sexual and reproductive health and rights (pdf)

SRHR är hotat både i och utanför EU

SRHR betyder sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och är mänskliga rättigheter. SRHR, liksom demokrati och andra rättigheter och friheter, kan aldrig tas för givna. Om vi ser oss omkring i världen blir vi smärtsamt medvetna om detta: 

  • Auktoritära och populistiska rörelser i Europa och i världen hotar jämställdhet, kvinnors och flickors rättigheter, SRHR, hbtq+, yttrandefrihet och rätten att organisera sig. 
  • 300 000 kvinnor per år dör på grund av komplikationer i samband med graviditet,  förlossning och osäkra aborter. I stora delar av världen är graviditet och förlossning den vanligaste dödsorsaken bland unga kvinnor och flickor. 
  • Sexuellt och könsbaserat våld mot kvinnor, flickor och hbtq+-personer i världen är utbrett och ökar i katastrof- och konfliktsituationer.

SRHR är del av kärnan i EU:s grundläggande principer och värderingar och är en grundförutsättning för jämställdhet, jämlikhet, frihet, fattigdomsbekämpning och demokrati.  SRHR är en del av de “europeiska värden” som EU och den svenska regering vill värna. Tiden att agera är nu.

Lyssna på RFSU:s partners KELIN, ARROW och Tanadgoma

Organisationerna KELIN, ARROW och Tanadgoma – alla partners till RFSU – delar här med sig av insikter och rekommendationer om hur EU kan bli en starkare global ledare och en positiv kraft för SRHR och jämställdhet.

– När det svenska ordförandeskapet övergår till Spanien har EU en möjlighet att stärka sin ledarroll inom SRHR och jämställdhet. Genom fortsatt stöd till organisationer i civilsamhället och till samarbeten mellan olika rörelser kan EU vara en katalysator för hållbar förändring och vara en stark röst för mänskliga rättigheter, säger Sara Österlund, politiskt sakkunnig på RFSU.

Fyra sätt att främja SRHR i EU:s feministiska utrikespolitik

RFSU:s rapport lyfter fram vikten av en stark och tydlig EU-röst för SRHR i globala forum. Den lyfter också fyra viktiga tillvägagångssätt för en feministisk utrikespolitik som sätter SRHR i centrum.

  1. Bidra till förändringar av grundorsakerna till ojämlikhet mellan könen. Här ingår att motverka skadliga och rigida sociala normer kring sexualitet och könsroller som hindrar uppfyllandet av SRHR
  2. Stärka hälso- och sjukvårdssystem så att fler människor får tillgång till kvalitativ SRH-service.
  3. Lämna ingen utanför. Olika former av diskriminering måste förstås och hanteras för att uppfylla SRHR för de mest utsatta. En intersektionell analys är nödvändig. 
  4. Samarbeta och stötta organisationer i det civila samhället. De är nyckelaktörer för hållbara förändringar.

RFSU:s rapport innehåller också en rad konkreta rekommendationer till EU:s institutioner Europeiska kommissionen, EU-rådet och Europaparlamentet, om hur dessa institutioner kan stärka och främja SRHR i EU:s externa relationer.