Till sidans huvudinnehåll

Så kan EU främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

I rapporten "Time to Act – Opportunities for an EU feminist foreign policy that champions sexual and reproductive health and rights" förespråkar RFSU ökade investeringar och prioritering av SRHR inom ramen för en feministisk utrikespolitik.

Innehåll på sidan

Klicka på länkarna för att ta dig till avsnittet i texten.

Time to Act ger råd till EU:s institutioner efter det svenska ordförandeskapet i EU

Rapporten släpps i samband med att det svenska ordförandeskapet i EU avslutas i juni 2023. Den belyser vikten av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i EU:s finansiering och programmering och lägger fram rekommendationer som kan vägleda EU i att effektivt stödja SRHR och främja jämställdhet inom ramen för en feministisk utrikespolitik.

Time to Act tar sin utgångspunkt i CONCORD Sveriges rapport "The Game Changer: How a feminist foreign policy can transform societies" och bygger vidare på aspekter och rekommendation kring SRHR.

Ladda ner rapporten Time to Act

På engelska: Time to Act – Opportunities for an EU feminist foreign policy that champions sexual and reproductive health and rights (pdf)

Hör RFSU:s partners berätta om vad EU kan betyda för SRHR 

Organisationerna KELIN, ARROW och Tanadgoma – alla partners till RFSU – delar med sig av sina insikter och rekommendationer om hur EU kan bli en starkare global ledare och en positiv kraft för SRHR och jämställdhet.

Fyra sätt att främja SRHR i EU:s feministiska utrikespolitik

RFSU:s rapport lyfter fram vikten av en stark och tydlig EU-röst för SRHR i globala forum. Den lyfter också fyra viktiga tillvägagångssätt för en feministisk utrikespolitik som sätter SRHR i centrum.

  1. Bidra till förändringar av grundorsakerna till ojämlikhet mellan könen. Här ingår att motverka skadliga och rigida sociala normer kring sexualitet och könsroller som hindrar uppfyllandet av SRHR
  2. Stärka hälso- och sjukvårdssystem så att fler människor får tillgång till kvalitativ SRH-service.
  3. Lämna ingen utanför. Olika former av diskriminering måste förstås och hanteras för att uppfylla SRHR för de mest utsatta. En intersektionell analys är nödvändig. 
  4. Samarbeta och stötta organisationer i det civila samhället. De är nyckelaktörer för hållbara förändringar.

RFSU:s rapport innehåller också en rad konkreta rekommendationer till EU:s institutioner Europeiska kommissionen, EU-rådet och Europaparlamentet, om hur dessa institutioner kan stärka och främja SRHR i EU:s externa relationer.