Till sidans huvudinnehåll
Tre vänner står med ryggen mot kameran, kramar om varandra på en blomsteräng, foto

RFSU om nya sexualbrottsutredningen: Bra att skyddet för extra utsatta unga stärks

Igår lämnade RFSU in sitt remissvar till regeringen om förslaget om en skärpt sexualbrottslagstiftning. RFSU välkomnar att skyddet för unga som är extra utsatta för sexualbrott ska öka, till exempel unga med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller missbruk.

– Det är bra att man vill stärka skyddet för dem som är särskilt sårbara för sexuell exploatering. För att var och en ska kunna bestämma över sin kropp och sin sexualitet behövs ett straffrättsligt skydd mot sexualbrott och ett fungerande polis- och rättsväsende som använder lagstiftningen, säger Johanna Westeson, förbundsjurist på RFSU.

RFSU vill dock understryka hur viktigt det är att samhället inte bara lagstiftar utan också satsar, både pengar och engagemang, på främjande och förebyggande insatser. Lagstiftningen får inte leda till att vissa människor berövas sin sexuella agens och sin rätt att ha och njuta av sex precis som alla andra. Unga behöver stärkas i sitt självbestämmande och i sina rättigheter och de som befinner sig i utsatta situationer behöver ha redskap för att själva dra de gränser de mår bra av.

– Precis som unga måste ha redskap att säga nej till sex är det också viktigt att de har de förutsättningar för att kunna säga ja. Därför välkomnar RFSU att utredningen ställer krav på utnyttjande för straffansvar i den nya skrivningen. Annars finns risken att vissa grupper av unga enbart ses som potentiella offer och inte sexuella varelser i egen rätt, säger Johanna Westeson.

Att en skärpt lagstiftning behövs visar inte minst en unik kartläggning som RFSU och Funktionsrätt Sverige gjorde tillsammans där 2 100 personer med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom svarade på frågor om sin sexuella hälsa. Den utmynnade i rapporten “Vill du ligga med mig då?”.

Kartläggningen visade att målgruppen har en sämre sexuell hälsa än genomsnittet och att:

  • Drygt hälften har erfarenhet av sexuella trakasserier och andra sexuella övergrepp/ofredande som till exempel att bli rörd, eller rört någon annans kropp på ett sexuellt sätt mot ens vilja.
  • Två av fem har upplevt sexuellt övergrepp genom psykisk påtryckning, till exempel att ställa upp på sex för att inte göra någon besviken.
  • En tredjedel har upplevt någon form av sexuell förnedring.
  • En femtedel har blivit utsatt för sexuell handling genom våld/hot om våld eller försök till detsamma.

Men kartläggningen visade också att den sexuella ohälsan hos personer med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom beror på att de ofta betraktas som asexuella och att deras sexuella behov osynliggörs. Detta visar hur viktigt det är att hitta en god balans mellan skyddet mot sexuella övergrepp och allas rätt till den egna sexualiteten. Lagförslaget har goda förutsättningar att upprätthålla den balansen.

För mer information, kontakta Matilda Ström, pressansvarig på RFSU.

Mejl: matilda.strom@rfsu.se

Mobil: 076-160 33 07