Till sidans huvudinnehåll

Sexuell hälsa hos personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom

Vill du ligga med mig då? är en kartläggning om sexuell hälsa hos personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom. Den är en del av ett flerårigt Arvsfondenprojekt mellan RFSU och Funktionsrätt Sverige under namnet Min sexualitet — min rätt. Målet är att projektet ska bidra till en förbättrad sexuell hälsa hos personer med funktionsnedsättningar.

Enkätundersökningarna som ligger till grund för rapporten är gjord av Ipsos, är båda genomförda under våren 2021. Sammanlagt svarade över 2100 personer med olika funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar. Projektet har även samlat in berättelser från personer som berättat om sina erfarenheter av sex och relationer.

Ladda ner rapporten: Vill du ligga med mig då? (pdf)

Resultat från rapporten i korthet

56 procent svarade att de upplever att funktionsnedsättningen påverkar ens sexualitet negativt medan 3 procent svarat att de upplever att den påverkar positivt.

Drygt hälften har svarat att de levt som de vill. Nästan en femtedel angav att de inte alls kunnat leva sexuellt som de själva önskar.

Drygt hälften har erfarenhet av sexuella trakasserier och andra sexuella övergrepp/ofredande som till exempel att bli rörd, eller rört någon annans kropp på ett sexuellt sätt mot ens vilja.

Två av fem har upplevt sexuellt övergrepp genom psykisk påtryckning, till exempel att ställa upp på sex för att inte göra någon besviken. En tredjedel har upplevt någon form av sexuell förnedring. En femtedel har blivit utsatt för sexuell handling genom våld/hot om våld eller försök till detsamma. Överlag är andelarna mycket högre än i Folkhälsomyndighetens befolkningsundersökning om sexuell hälsa, kallad SRHR 2017.