Till sidans huvudinnehåll
Porträttbild på Sonja Ghaderi, projektledare på RFSU

Tre miljoner till stärkande samtal om sex, kroppen och hälsa på olika språk

Nu ska fler få kunskap om kroppen, sexualitet och hälsa, bland annat genom en helt ny webbplats med filmer på 16 olika språk. Regeringen stöttar RFSU:s arbete med 3 miljoner kronor.

RFSU:s material om sex, kropp och hälsa på 16 olika språk riktar sig både till personer med annat modersmål än svenska och till vårdpersonal som möter dem.
– Våra samtalsgrupper på bland annat ukrainska, somaliska och arabiska har visat att det är avgörande att få lära sig om och prata om sexualitet på ett språk som ligger nära hjärtat, säger Sonja Ghaderi, projektledare på RFSU.

Ojämlik tillgång till kunskap om kroppen och sexualitet

Alla människor har rätt att bestämma över sin kropp och sexualitet. Men tyvärr är möjligheterna till det ojämnt fördelade i Sverige. Om man har vuxit upp i en familj där man inte talar om saker som har med sexualitet att göra behöver samhället täcka upp för det. Men ord för kroppen och sexualitet saknas ofta i SFI-undervisningen och information om vart man ska vända sig om man har frågor eller problem med den sexuella hälsan kan vara svår att hitta.

Att sprida information på olika språk är ett sätt att kompensera för denna ojämlikhet, berättar Sonja Ghaderi.
– Med sexualupplysning på olika språk vill RFSU stärka både individer och ge verktyg till vårdpersonal. Vi vill skapa förutsättningar för möten som utgår från alla människors olika behov. Detta är extra angeläget i en politisk kontext där vissa ifrågasätter viktiga funktioner i ett flerspråkigt samhälle, till exempel genom att avgiftsbelägga tolkar i sjukvården, säger Sonja Ghaderi.

Främjar hälsa och motverkar diskriminering

Pengarna från regeringen ska gå till att nå fler med materialet. Stödet innebär att RFSU kan bygga en ny flerspråkig webbplats med information om allt från preventivmedel och könssjukdomar till smärta vid sex och sexuellt våld.

Informatörer som själva har erfarenhet av migration ska hålla samtal på sina modersmål om till exempel graviditet, njutning och hur man hittar rätt i vården i flera olika städer i landet.

Lärdomarna från dessa samtal påverkar i sin tur RFSU:s fortsatta arbete med både upplysning och politisk påverkan.
– Genom att låta människor prata om de här sakerna i ett tryggt sammanhang kan vi främja hälsa och motverka segregation, rasism och diskriminering. Det gör samhället starkare, säger Sonja Ghaderi.