Till sidans huvudinnehåll

Första gången

Om metoden

Detta är en metod för att prata med elever om tankar och känslor inför att ha sex för första gången. Många unga har tankar kring sin sexdebut och ibland kan press från omgivningen göra att första gången inte sker på ens egna villkor. Med hjälp av fiktiva personer får eleverna reflektera och sätta ord på tankar och känslor som rör att ha sex första gången.

Så här gör du

Berätta att ni ska prata om att ha sex med någon för första gången och säg att det är något som många funderar på. Bredda också synen på vad sex och sexdebut kan vara och inkludera till exempel smeksex och oralsex. Undvik att använda ordet "oskuld". 

Börja övningen med ett par öppna diskussionsfrågor:

  • Vad betyder det att ha sex för första gången?
  • Vad kan sex vara?
  • Räknas alla sorters sex?
  • Hur vet man att man vill börja ha sex?

Skriv sedan upp några av följande ord på tavlan och gå igenom dem:

trygg - ont - rädd - njuta - vara gift - blandade känslor - pinsamt - familj - spännande - kär - press - blod - längta - förbjudet - ångra sig - nyfiken - kåt - nervös - fantasi - fint minne - lycklig

En variant på övningen är att inte ha färdiga ord som deltagarna får välja bland utan istället börja med en tankekarta där eleverna själva får ge förslag på ord kring “sex första gången”.

Dela in klassen i par eller smågrupper. Varje grupp väljer sedan två till tre av dessa ord. Låt varje grupp hitta på en fiktiv person som inte har haft sex med någon förut och tänker mycket på detta. Be dem att reflektera kring hur de tror att personen tänker kring de olika orden. Betona att ingen ska berätta om sina privata erfarenheter, utan att övningen bygger på den fiktiva personens tankar och känslor.

Låt varje grupp läsa upp eller berätta sin historia och diskutera den tillsammans med hela gruppen, förslagsvis utifrån följande frågor:

  • Varför tänker/känner personen så?
  • Tänker/känner många så?
  • Hade det varit någon skillnad om personen istället hade varit en tjej/kille?

Om det kommer upp problem som rör sexdebuten, till exempel krav på att vara så kallad oskuld eller press på att ha sex, fortsätt då att diskutera:

  • Kan vi tillsammans göra något för att det ska bli bättre eller lättare för personer som har det problemet?
  • Finns det något tips vi kan ge dem?