Till sidans huvudinnehåll

Perspektiv på sexualundervisningen

arrow Tidigare metod Nästa metod arrow

Så har du ett hbtq-inkluderande perspektiv

Om filmen 

I den här filmen berättar Hans Olsson om varför alla elever har rätt att känna igen sig i undervisning och hur hbtq-inkludering kan gå till i praktiken. Titta på den innan du börjar planera din undervisning!

Hbtq-inkludering handlar om att främja och skapa en miljö där alla känner sig välkomnade, respekterade och inkluderade. Det är en demokrati- och rättighetsfråga. Det handlar också om hälsa och trygghet. Vi vet att ohälsan bland hbtq-personer är större än blad heterosexuella. Dessutom rör det rätten till utbildning. Känner man sig inte inkluderad i undervisningen påverkar det utbildningen negativt. 

Viktigast av allt: hbtq-frågor får inte bli ett påhäng till övrig undervisning. Det är alldeles för vanligt att hbtq och relationer nämns på slutet av undervisningen, i ett eget avsnitt, och att heterosexualitet är norm. 

Tips på hur du kan inkludera hbtq-frågorna

1. Tänk på språket!

En klassiskt tips är att säga ordet partner i stället för pojkvän eller flickvän, men det är också viktigt att benämna samkönade relationer i undervisningen. Du kan till exempel säga "som kille när du är kär i en kille" eller "när du träffar någon av samma kön".  Säg homo, hetero och bi, eller hon, hen eller han när det är relevant. 

2. Håll dig uppdaterad på vilka ord och begrepp som används!

För några år sedan användes till exempel ordet "icke-binär" särskilt ofta – nu för tiden är det vanligt att använda. Du kan till exempel läsa RFSL:s begreppsordlista.  

3. Granska materialet du använder!

Gå igenom läroböcker, filmer, bilder och annat material du använder. Vilka perspektiv förmedlar de? Vilka syns, vad har de för könsuttryck? Komplettera det som behöver kompletteras!

4. Utgå inte från att du vet allt om dina elever!

Deras tankar, fantasier och känslor är kanske något helt annat än vad de visar upp.