Till sidans huvudinnehåll

Två streck = gravid. Läs och diskutera serienovell om abort

Om metoden

Serienovellen Två streck = gravid är framtagen för att ge unga mer information om hur en abort kan gå till. Genom att läsa serien och sedan diskutera innehållet ges utrymme för både kunskap och reflektion.

Om serienovellen

Förberedelsen  (Kvinnoklinikens dörrar)  (Julia sitter i en stol bredvid barnmorskan på kvinnokliniken). Barnmorskan: Den här tabletten förbereder kroppen för aborten Barnmorskan: När du tar denna ska du vara säker på ditt beslut Julia: Okej Barnmorskan: Är du helt säker? Julia: ja
Novellen Två streck = gravid finns att läsa och ladda ner längre ner på sidan. Den går också att beställa gratis i RFSU:s materialbutik.

Serienovellen Två streck = gravid är tecknad av Julia Hansen och utgiven av RFSU. Den innehåller Julias egen berättelse om när hon gjorde abort. Novellen beskriver hur en abort går till, från att Julia tagit det första positiva graviditetstestet till att hon fyra veckor efter aborten gör ett nytt test som är negativt. Läs mer om materialet Två streck = gravid

Så förbereder du dig

Läs igenom serienovellen Två streck = gravid. Du kan läsa Två streck = gravid i webbläsaren eller ladda ner den längst ner på sidan. Det finns också en syntolkad version av Två streck = gravid.

Fundera på vilka eventuella frågor eller följdfrågor du själv skulle vilja ställa till klassen, utöver exemplen.

Så här gör du

Låt eleverna en och en läsa serien Två streck = gravid. Dela in eleverna i grupper och låt dem prata om och diskutera det de läst. Använd gärna exemplen på diskussionsfrågor:

 • Hur kändes för Julia när hon först fick veta att hon skulle få vänta flera veckor på aborten?
 • För Julias del var det lätt att bestämma sig för att göra abort. Om det istället är svårt, vad är det som kan göra beslutet svårt?
 • Hur tas Julia om hand om av personalen på sjukhuset tycker ni? Tror ni hon känner sig väl omhändertagen? Varför, varför inte?
 • Tycker ni att Julias partner Manuel stöttar henne tillräckligt? Hur tycker ni att en partner ska stötta den som gör abort? Vilket stöd borde en partner själv få?
 • Serien handlar om Julias upplevelse av aborten. Hur tror ni att Manuels historia är? Vilka känslor tror ni finns hos honom?
 • Trots att själva aborten var ganska jobbig för Julia var hon lättad efteråt. Varför då?
 • Julia är ju en person och det här är hennes berättelse. Om ni hade hittat på en berättelse om någon som ska göra abort, hur hade den sett ut?
 • Om Julia bott i ett land där det inte var tillåtet med abort, vad tror ni hon hade känt och gjort då?