Till sidans huvudinnehåll

Om sexualundervisning på lättare svenska

I den här skriften kan du läsa om elevers rätt till sexualundervisning.

Skolan ska inte bara lära eleverna matematik, svenska och historia. Skolan ska också hjälpa eleverna att må bra. Få en stark självkänsla. Och kunna ta bra beslut i sina egna liv. Undervisning om sexualitet och relationer handlar om det.

I den här skriften kan du läsa om elevers rätt till kunskap. Rätt till stöd. Och rätt att bli bra behandlade i skolan.