Till sidans huvudinnehåll

RFSU:s budskap under EU-mötet: SRHR är nyckeln till ekonomisk och demokratisk utveckling

Idag talar RFSU:s georgiska partner Tanadgoma i Europaparlamentet om hur sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, kan vara en grundförutsättning för ekonomisk utveckling och kvinnors deltagande. Missa inte chansen att skynda på ekonomisk och demokratisk utveckling i världen genom att satsa på SRHR! Det är RFSU:s och Tanadgomas gemensamma budskap till EU och Sverige.

Idag, 12 maj, håller Sverige, i egenskap av ordförande för EU, ett välkommet möte i Bryssel på temat kvinnors ekonomiska egenmakt. Syftet är att belysa olika möjligheter för EU att bidra till ökad jämställdhet i allmänhet och till kvinnors ekonomiska egenmakt i synnerhet.

Så kan preventivmedel och sexualundervisning leda till demokratisk och ekonomisk utveckling

Friheten att kunna bestämma över sin egen kropp är en förutsättning för att kunna delta i samhällets utveckling. Preventivmedel minskar exempelvis drastiskt antalet oönskade graviditeter och osäkra aborter, vilket direkt gynnar kvinnors och flickors tillgång till utbildning och avlönat arbete. Sexualundervisning ger unga människor kunskap och verktyg att ta makt över sin egen kropp.

Genom att investera i SRHR-insatser, inklusive tillgång till preventivmedel, allsidig sexualundervisning och mödrahälsovård, kommer människor inte bara få möjlighet att leva ett hälsosammare och mer jämställt liv – de kommer också att få tillgång till ekonomisk, politisk och social makt och, i förlängningen, bidra till en demokratisk utveckling.

Ingen makt över kroppen – ingen makt i samhället

Det här är inga nyheter för världens ledare. Trots det saknar över 257 miljoner kvinnor i låg- och medelinkomstländer tillgång till preventivmedel. I Afrika söder om Sahara är andelen kvinnor som saknar tillgång till moderna preventivmedel 44 procent. Ungdomar och kvinnor och flickor med lägre utbildning på landsbygden, liksom de som tillhör olika minoriteter, har sämst tillgång till preventivmedel. Osäkra aborter slår särskilt hårt mot samma grupper. 97 procent av alla osäkra aborter sker i låg- och medelinkomstländer.

Så länge kvinnor och flickor inte bestämmer om och när de ska få barn, gifter sig eller drabbas av allvarliga skador i samband med förlossningar kommer deras deltagande i den formella ekonomin, politiken och samhället i stort att förbli begränsat.

De som begränsar sexuella och reproduktiva rättigheter sätter också stopp för andra friheter

Begränsningar av SRHR sker ofta parallellt med begränsningar av andra friheter som yttrande-, press- och organisationsfrihet. Polen, Ungern, Iran, Ryssland och Afghanistan är bara några exempel på kopplingen mellan en antidemokratisk utveckling och begränsningar av kvinnors, flickors, ungdomars och hbtqi-personers rättigheter. Under de senaste två åren har hbtqi-organisationer tvingats stänga i en rad länder, inklusive Ryssland, Ghana, Kina och Uganda. Kvinnorättsaktivister fortsätter att utsättas för hot och trakasserier.

Så kan EU skynda på kvinnors ekonomiska egenmakt och deltagande

EU gör rätt i att sätta demokratiskt utveckling och mänskliga rättigheter i fokus i sin utvecklingspolitik. Men EU missar chansen att få möjligheter till ett mer effektivt och hållbart bistånd om man inte tydligare kopplar SRHR till ekonomisk och demokratisk utveckling.

EU och dess medlemsstater bör

  • Öka biståndet till insatser som kommer åt grundorsakerna till bristande deltagande i ekonomisk och demokratisk utveckling: investera mer i tillgång till preventivmedel mödrahälsovård i och ungas tillgång till SRHR
  • Vara en tydligare röst för och finansierar de mest omstridda SRHR-frågorna, inklusive säker abort, sexualundervisning och hbtqi-rättigheter, även i auktoritära länder där motståndet mot dessa rättigheter är kompakt.
  • Göra särskilda satsningar på organisationer och rörelser som arbetar för SRHR, hbtqi och jämställdhet i antidemokratiska länder. De spelar en helt central roll i kampen mot krafter som vill begränsa människors fri- och rättigheter, inklusive deras SRHR.