Till sidans huvudinnehåll
En vajande EU-flagga, foto

Stå upp för SRHR i EU:s utrikespolitik, Sverige, Spanien och Belgien!

Idag skickar RFSU tillsammans med våra systerorganisationer i Belgien och Spanien ett budskap om vikten av våra länder – som ordförandeländer för EU-rådet – tar ställning för SRHR. Vi ber dem kämpa för ett EU som bidrar till en värld där alla kan åtnjuta samma rättigheter, inklusive sexuella och reproduktiva rättigheter.

Vårt fokus denna gång är att ge våra länder förslag på hur de kan driva på för att SRHR blir en del av hälsovårdssystemen i EU:s samarbetsländer.

En unik chans att stå upp för jämställdhet och sexuella och reproduktiva rättigheter

Sveriges EU-ordförandeskap tar slut i juni. Det följs av Spanien och sedan Belgien. Tre progressiva länder som spelar en viktig roll för att upprätthålla EU:s värderingar, inte minst rätten till sexuell och reproduktiv hälsa i hela världen. Sedan följer ett vägskäl. Ordförandeskapet tas hösten 2024 över av länder med en helt annan syn på jämställdhet och SRHR.

Det vill vi se under ordförandeskapen

Idag ber vi våra svenska, spanska och belgiska regeringar att under sina EU-ordförandeskap:

  • Stå upp för SRHR i EU:s utrikespolitik och se till att SRHR blir en grundläggande del av EU:s arbete för att främja alla människors tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård i andra länder, inklusive i politiska dialoger med EU:s samarbetsländer.
  • Se till att EU:s nya strategi för global hälsa, handlingsplanen för jämställdhet (GAPIII) och handlingsplanen för ungdomsfrågor (YAP) implementeras och får tillräckliga resurser. Samtliga strategier innehåller starka rekommendation för SRHR inom ramen för allmän hälso- och sjukvård.

Läs våra gemensamma krav i sin helhet

A momentum for the EU Council (pdf)